Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i brandsagen 
20-12-2012 

Strafudmåling i sagen mod fem unge mænd, der var tiltalt for brandterror, og som blev frifundet for terror, men dømt for diverse brandstiftelser og forsøg herpå ved skyldkendelse af 13. december 2012.

Der henvises til pressemeddelelsen af 13. december 2012 vedrørende skyldkendelsen.

Ved strafudmålingen afgives der 12 stemmer, hvoraf hver nævning har 1 stemme, og de 3 juridiske dommere har hver 2 stemmer.

Tiltalte A blev for en kvalificeret brandstiftelse mod Pelsbox Danmark, et forsøg på brandstiftelse mod Politiskolen sammen med de tiltalte C, D og E og et forsøg på brandstiftelse mod Kopenhagen Fur med 7 stemmer idømt fængsel i 4 år.

Flertallet har ved strafudmålingen i skærpende retning lagt vægt på det nedenfor anførte vedrørende de tiltalte C, D og E i forholdet vedrørende Politiskolen. Endvidere har flertallet lagt vægt på, at forsøget i forhold 1c (Kopenhagen Fur) og brandstiftelsen i forhold 1 d (Pelsbox Danmark) blev udført af de tiltalte A og B i forening efter nøje planlægning, at brandstiftelserne og forsøgene herpå var rettet mod store værdier, og at tiltalte A havde et politisk motiveret formål med deltagelsen i brandstiftelserne og forsøgene herpå.

Tiltalte B blev for ni brandstiftelser og forsøg herpå rettet mod Kopenhagen Fur (to tilfælde), Rigspolitiets Koncern IT, Politiskolen, Pelsbox Danmark, Nestlé, Saga Fur, Nordeas hovedsæde og Den Græske Ambassade med 8 stemmer idømt fængsel i 6 år og 6 måneder.

Flertallet har ved strafudmålingen i skærpende retning lagt vægt på, at B er dømt for ni brandstiftelser, heraf en omfattet af straffelovens § 180, 2. led, og forsøg herpå rettet henholdsvis mod to centrale institutioner hos politiet, mod fem større virksomheder, mod en af landets største banker og mod en ambassade. Endvidere har flertallet lagt vægt på, at tiltalte nøje har planlagt disse brandstiftelser, der alle var rettet mod store værdier, og at der i alle tilfældene blev anvendt brandbar væske. Hertil kommer, at to forhold er begået i forening med tiltalte A. Flertallet har endelig tillagt det vægt, at tiltalte B må anses for at have haft et videregående politisk formål med brandstiftelserne og forsøgene herpå, hvilket understøttes af de udvalgte mål, og at han har udvist stor interesse for offentlighedens reaktion på brandstiftelserne.

De tiltalte C, D og E, der sammen med tiltalte A blev dømt for forsøg på brandstiftelse rettet mod Politiskolen, blev med 9 stemmer hver idømt fængsel i 1 år og 9 måneder.

Flertallet har ved strafudmålingen i skærpende retning lagt vægt på, at forsøget på brandstiftelsen på Politiskolen var nøje planlagt af de tiltalte og tiltalte A gennem længere tid, at forholdet blev begået af de tiltalte og tiltalte A i forening, at de tiltalte medbragte 30 liter benzin og nødblus, og at brandstiftelsen kun blev forhindret, fordi de tiltalte blev anholdt ved Politiskolen. Endvidere har flertallet lagt vægt på de værdier, brandstiftelsen var rettet mod, og at forsøget på brandstiftelsen må anses som en politisk motiveret aktion begrundet i de tiltaltes utilfredshed med politiet.

I formildende retning har flertallet lagt vægt på, at de tiltalte har været varetægtsfængslet i over 1 år, og at de har været sigtet og senere tiltalt for terrorisme, som de nu er frifundet for, samt de tiltaltes i øvrigt gode personlige forhold.

Til top Sidst opdateret: 20-12-2012 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk