Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i Pusherstreet sag nr. 5 (boderne 4, 17, 23 og 26) 
25-03-2015 

De 12 tiltalte er fundet skyldige i som led i den organiserede hashhandel på Christiania som enten sælgere eller bodmedarbejdere at have solgt eller medvirket til salg af hashprodukter fra boderne 4, 17, 23 og 26.
Der var rejst tiltale for salg eller medvirken til salg af mellem 141 kg. og 392 kg. hashprodukter samt for besiddelse af mindre mængder.
 
Anklagemyndighedens bevis har været vidneforklaringer fra særligt 3 politiagenter, som igennem ca. 1½ år har færdedes i Pusherstreet og købt hashprodukter i boderne, samt afspilning af videoer, som disse politiagenter har optaget under deres færden. Der er derudover dokumenteret økonomiske oplysninger samt teleoplysninger på de tiltalte, og der er ført en række vidner om forholdene på Christiania, optællingen af kunder til boderne, og beregningen af den skønnede omsætning i boderne i Pusherstreet.
 
De tiltalte er i det væsentlige dømt i overensstemmelse med den rejste tiltale, dog har retten for tre tiltaltes vedkommende ikke fundet det bevist, at deres tilknytning til boderne havde en sådan karakter, at de kunne anses for at have medvirket til omsætningen for hele den periode, der var rejst tiltale for, og for alle tiltaltes vedkommende er der dømt i mindre omfang, idet retten ikke har fundet bevist, at omsætningen fra de enkelte boder havde den størrelse, som tiltalen lød på.
 
De tiltalte er idømt straffe på fra fængsel i 3 år til fængsel i 6 måneder.
 
To sælgere i bod 23 og 17 er idømt fængsel i 3 år, en sælger i bod 17 og en bodmedarbejder i bod 23 er idømt fængsel i 2 år og 6 måneder, to sælgere i bod 4 og bod 26 er idømt fængsel i 2 år, to sælgere og en bodmedarbejder i bod 26 er idømt fængsel i 1 år og 6 måneder, en sælger fra flere boder og en bodmedarbejder fra bod 26 er idømt fængsel i 9 måneder, og en bodmedarbejder i bod 26 er idømt fængsel i 6 måneder.
 
Der er sket udbyttekonfiskation af beløb mellem 500.000 kr. og 45.000 kr.
 
Sagen har været behandlet under sagsnummer SS 1-14160/2014.
 
For yderligere oplysninger henvises til pressekontaktdommer Jens Stausbøll, tlf.nr. 20 24 21 76
 
Til top Sidst opdateret: 25-03-2015 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk