Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i Pusherstreet sag nr. 2 (boderne 22, 24 og 27) 
26-03-2015 

De 15 tiltalte er fundet skyldige i som led i den organiserede hashhandel på Christiania som enten sælgere eller bodmedarbejdere at have solgt eller medvirket til salg af hashprodukter fra boderne 22, 24 og 27.

Der var rejst tiltale for salg eller medvirken til salg af mellem 74 kg. og 394 kg. hashprodukter. Endvidere var der over for en tiltalt rejst tiltale for medvirken til opbevaring af 131 kg. hash i en bil.

Anklagemyndighedens bevis har bl.a. været vidneforklaringer fra særligt 3 politiagenter, som igennem ca. 1½ år har færdedes i Christianias Green Light District og købt hashprodukter i boderne, samt afspilning af videoer, som politiagenterne har optaget, når de har været på Christiania. 

Et væsentligt bevistema har været, hvor stort et kvantum hashprodukter der blev solgt fra boderne dagligt.  I tiltalen er det forudsat, at hver bod har solgt 1 kg. hashprodukter om dagen.

De tiltalte er i det væsentlige dømt efter anklageskriftet, idet retten dog i boderne 22 og 27 har nedsat det daglige salg af hashprodukter og i alle boder har omregnet salget af hashprodukter til en mindre mængde hash, idet retten har forudsat, at en joint, der består af ”hashmix”, indeholder ca. 0,50 gram hash. Det daglige salg er herefter opgjort til 900 gram hash i bod 22, 932 gram hash i bod 24 og 635 gram hash i bod 27.   En tiltalt er delvist frifundet, idet retten ikke har ment, at han har medvirket til omsætningen af hash i en bod i hele den periode, der var rejst tiltale for.

To sælgere i bod 22 er idømt fængsel i henholdsvis 2 år og 9 måneder og 3 år.

En sælger i bod 24 er idømt fængsel i 3 år.

En sælger i bod 27 er idømt fængsel i 3 år. Straffen er udmålt som en tillægsstraf til en uafsonet dom på 3 måneder. Der er ved dommen lagt vægt på, at den tiltalte siden 2005 er straffet flere gange for fuldstændigt tilsvarende kriminalitet.

To sælgere i bod 27 er både ved strafudmålingen og ved bestemmelsen om konfiskation blevet vurderet på samme måde som bodmedarbejdere. Retten har lagt særlig vægt på, at disse sælgere ikke kan antages at have haft andel i fortjenesten i boden. De blev idømt henholdsvis 2 år og 3 måneders fængsel og fængsel i   2 år.

Ved straffastsættelsen for bodmedarbejderne er lagt vægt på, hvor lang tid de har arbejdet i boden, på deres udbytte og på den mængde hash, de har medvirket til salg af. Det har været skærpende, hvis den pågældende tidligere er dømt for narkotikakriminalitet.

To bodmedarbejdere i bod 22 er idømt straffe på fængsel på 2 år og 6 måneder og 3 år og 6 måneder. Den sidstnævnte dom er en fællesstraf med en reststraf på 460 dage i forbindelse med en prøveløsladelse.

Tre bodmedarbejdere i bod 24 er idømt fængsel i 2 år og 3 måneder, fængsel i 2 år og fængsel i 1 år og 3 måneder.

En tiltalt, der har medvirket til opbevaring af bod 22’s hashlager i en bil, blev idømt fængsel i 1 år og 6 måneder for medvirken til opbevaring af 117 kg. hash.  Et år af straffen skal ikke afsones, hvis tiltalte i en prøvetid på 2 år overholder nærmere fastsatte vilkår. Retten har ved straffastsættelsen lagt vægt på, at den pågældende sad varetægtsfængslet i lang tid, og at han har gode personlige forhold.

Beslaglagte genstande og kontanter er blevet konfiskeret. Endvidere er i yderligere udbytte konfiskeret mellem 14.800 kr. og 1.700.000 kr. hos de tiltalte.

Sagen har været behandlet under sagsnummer SS 4-14146/2014.

For yderligere oplysninger henvises til pressekontaktdommer Jens Stausbøll, tlf. nr. 20 24 21 76.

Til top Sidst opdateret: 26-03-2015 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk