Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i Pusherstreet-sag nr. 1 (bod 13) 
27-03-2015 

De 10 tiltalte er fundet skyldige i som led i den organiserede hashhandel på Christiania som enten ledere, sælgere, bodmedarbejdere eller ved anden bistand at have medvirket til salg af hashprodukter fra bod 13.
De var tiltalt for at have medvirket til salg af mellem 37 kg og 725 kg hashprodukter.

Anklagemyndighedens bevis har omfattet en betydelig mængde aflyttede samtaler samt særligt tre politiagenters forklaringer om deres observationer og afspilning af deres videooptagelser fra Christiania.

Retten fandt alle tiltalte skyldige i at have medvirket til den organiserede hashhandel på Christiania på en sådan måde, at de havde medvirket til den samlede drift af bod 13 i hele den periode, hvor de havde deltaget i bodens drift. Retten lagde vægt på, at de enten havde haft en ledende rolle eller en meget fast og kontinuerlig tilknytning til boden.

Retten fandt det bevist, at et regnskab, som politiet havde fundet, vedrørte bod 13. Anklagemyndigheden havde på baggrund af oplysningerne i regnskabet om omsætning beregnet mængden af solgte hashprodukter. Retten fandt, at der ved beregningen skulle anvendes en højere gennemsnitspris, og derfor nedsatte retten mængderne med ca. 1/3.

T1 blev fundet skyldig i at have medvirket som sælger af 488 kg og i at have besiddet 3 pistoler og blev straffet med fængsel i 5 år og 6 måneder. T2 og T3 blev fundet skyldige i som ledere at have medvirket til salg af henholdsvis 468 kg og 266 kg. Straffen blev, under hensyntagen til deres overordnede roller, fastsat til fængsel i henholdsvis 4 ½ år og 3½ år. T4 blev fundet skyldig i som sælger at have medvirket til salg af 453 kg. Denne tiltalte, som efter rettens opfattelse i mindre omfang end T1-T3 havde haft ansvar for bodens drift, blev straffet med fængsel i 4 år.

Fem tiltalte blev fundet skyldige i at have medvirket som bodmedarbejdere til salg af mellem 19 kg og 468 kg. De blev straffet med fængsel i mellem 1 år og 3 år. T6 blev fundet skyldig i over to perioder at have medvirket til bodens drift ved at have bragt hash og forestået afregning og således at have medvirket til hashhandel fra boden med hensyn til 352 kg. Denne tiltalte blev straffet med fængsel i 2 år og 6 måneder.

Hos de tiltalte T1, T3 og T4 konfiskeredes beløb på mellem 1 mio. kr. og 2,7 mio. kr. som skønnet udbytte. Endvidere blev der hos T3 konfiskeret en motorcykel. Spørgsmålet om konfiskation hos T2 var af anklagemyndigheden udskilt til særskilt behandling. Hos de tiltalte T5-T10 konfiskeredes beløb på mellem 8.400 kr. og 300.000 kr. som skønnet udbytte.

Sagen har i Københavns Byret været behandlet under sagsnummer SS 4-14143/2014.

For yderligere oplysninger henvises til pressekontaktdommer Jens Stausbøll, tlf. 20 24 21 76.

Til top Sidst opdateret: 27-03-2015 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk