Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i Pusherstreet-sag nr. 3 (bod 1a, 1b, 2a og 2b) 
23-03-2015 

En domsmandsret i Københavns Byret har den 23. marts 2015 afsagt dom i en sag om fire hashboder på Christiania.
 
Sagen vedrører 16 tiltalte, der er tiltalt for at have medvirket til den organiserede hashhandel på Christiania som enten overordnet leder, sælger eller bodmedarbejder i forskellige perioder mellem medio september 2012 og 13. marts 2014.
 
T2 var tiltalt for at have medvirket som overordnet leder og sælger vedrørende 475 kg hashprodukter.
 
T1 var tiltalt for at have medvirket som sælger vedrørende 438,2 kg hashprodukter. T3 var tiltalt for at have medvirket som sælger vedrørende 589,6 kg hashprodukter. T4 var tiltalt for at have medvirket som sælger vedrørende 358,5 kg hashprodukter. T5 var tiltalt for at have medvirket som sælger vedrørende 421,1 kg hashprodukter. T6 var tiltalt for at have medvirket som sælger vedrørende 478,4 kg hashprodukter samt for at have været i besiddelse af yderligere 388,3 kg hashprodukter. T7 var tiltalte for at have medvirket som sælger vedrørende 403,4 kg hashprodukter. T8 var tiltalt for at have medvirket som sælger vedrørende 398,2 kg hashprodukter. T9 var tiltalt for at have medvirket som sælger vedrørende 334,2 kg hashprodukter. T16 var tiltalt for at have medvirket som sælger vedrørende 85 kg hashprodukter og endvidere for hæleri af særlig grov beskaffenhed for 150.000 kr.
 
T10 var tiltalt for at have medvirket som bodmedarbejder vedrørende 192,1 kg hashprodukter. T11 var tiltalt for at have medvirket som bodmedarbejder vedrørende 213,1 kg hashprodukter. T12 var tiltalt for at have medvirket som bodmedarbejder vedrørende 456,3 kg hashprodukter. T13 var tiltalt for at have medvirket som bodmedarbejder vedrørende 384,2 kg hashprodukter. T14 var tiltalt for at have medvirket som bodmedarbejder vedrørende 114 kg hashprodukter og endvidere som sælger vedrørende knap 2 kg hashprodukter. T15 var tiltalt for at have medvirket som bodmedarbejder vedrørende 83 kg hashprodukter.
 
Bevisførelsen under sagen, der har været ført i Retten på Frederiksbergs lokaler, har navnlig bestået i afspilning af videooptagelser foretaget af såkaldte hemmelige agenter på Christiania.
 
Rettens skyldbedømmelse og sanktion
Alle tiltalte blev fundet skyldige i at have medvirket til den organiserede hashhandel på Christiania - i det væsentlige i overensstemmelse med tiltalen. Retten lagde ved strafudmålingen navnlig vægt på den mængde hash, som den enkelte tiltalte var fundet skyldig i at have medvirket til salget af, at der var tale om organiseret hashhandel begået i forening med et større antal medgerningsmænd, og på den enkelte tiltaltes rolle.
 
T6, der blev fundet skyldig som sælger for så vidt angår ikke under 407 kg hashprodukter samt besiddelse af yderligere 388,3 kg hashprodukter, blev straffet med fængsel i 5 år. Der blev endvidere lagt vægt på, at T6 havde medvirket som sælger med en overordnet rolle.
 
T2, der blev fundet skyldig som overordnet leder og sælger for så vidt angår ikke under 384 kg hashprodukter, blev straffet med fængsel i 4 år og 6 måneder. Retten lagde endvidere vægt på, at han i 2005 var straffet med fængsel i 2 år og 6 måneder for ligeartet kriminalitet.
 
T3, der blev fundet skyldig som sælger for så vidt angår ikke under 496 kg hashprodukter, blev straffet med fængsel i 4 år. Der blev endvidere lagt vægt på, at T3 sammen med T2 og T16 havde haft en overordnet rolle.
 
T1, der blev fundet skyldig som sælger for så vidt angår ikke under 373 kg hashprodukter, og T7, der blev fundet skyldig for så vidt angår ikke under 386 kg hashprodukter, blev hver straffet med fængsel i 3 år og 6 måneder.
 
T4, der blev fundet skyldig som sælger for så vidt angår ikke under 325 kg hashprodukter, blev straffet med fængsel i 3 år og 3 måneder, hvilket var en fællesstraf med en tidligere uafsonet dom på 4 måneder.
 
T8, der blev fundet skyldig som sælger for så vidt angår ikke under 322 kg hashprodukter, blev straffet med fængsel i 3 år.
 
T9, der blev fundet skyldig som sælger for så vidt angår ikke under 180 kg hashprodukter, blev straffet med fængsel i 2 år og 9 måneder, hvilket var en fællesstraf med en tidligere betinget dom på 3 måneder.
 
T5, der blev fundet skyldig som sælger for så vidt angår ikke under 185 kg hashprodukter, blev straffet med fængsel i 2 år og 6 måneder.
 
T16, der blev fundet skyldig som sælger for så vidt angår ikke under 63 kg hashprodukter og for 130.000 kr. vedrørende hæleri af særlig grov beskaffenhed, blev straffet med fængsel i 2 år. Straffen var til dels en tillægsstraf til en tidligere dom fra 2013, hvor tiltalte var idømt fængsel i 2 år og 3 måneder for ligeartet kriminalitet, herunder navnlig hæleri af særlig grov beskaffenhed. Der blev endvidere lagt vægt på, at tiltalte havde haft en overordnet rolle, og på at han tidligere var straffet for ligeartet kriminalitet med længere fængselsstraffe.
 
T12, der blev fundet skyldig som bodmedarbejder for så vidt angår ikke under 417 kg hashprodukter, og T13, der blev fundet skyldig som bodmedarbejder for så vidt angår ikke under 373 kg hashprodukter, blev hver straffet med fængsel i 3 år.
 
T10, der blev fundet skyldig som bodmedarbejder for så vidt angår ikke under 190 kg hashprodukter, blev straffet med fængsel i 2 år og 3 måneder, hvilket var en fællesstraf med fængsel i 4 måneder fra en tidligere betinget dom.
 
T11, der blev fundet skyldig som bodmedarbejder for så vidt angår ikke under 159 kg hashprodukter, blev straffet med fængsel i 2 år og 3 måneder, hvilket var en fællesstraf med en reststraf på 62 dage vedrørende en tidligere prøveløsladelse. Der blev ved straffen endvidere lagt vægt på, at han havde medvirket som sælger på en aktionsdag og på, at han mange gange tidligere var straffet for ligeartet kriminalitet.
 
T14, der blev fundet skyldig som bodmedarbejder for så vidt angår ikke under 85 kg hashprodukter, blev straffet med fængsel i 1 år og 6 måneder. Der blev endvidere lagt vægt på, at tiltalte var fundet skyldig i forholdet vedrørende salg af hash.
 
T15, der blev fundet skyldig som bodmedarbejder for så vidt angår ikke under 62 kg hashprodukter, blev straffet med fængsel i 1 år og 3 måneder.
 
Der var af anklagemyndigheden nedlagt påstand om, at T8 og T14 skulle udvises med indrejseforbud for bestandig, men T8 blev frifundet herfor, mens T14 alene blev betinget udvist. Der var dissens for så vidt angår denne del af rettens afgørelse.
 
Hos T1-T9 konfiskeredes beløb mellem 425.000 kr. og 1.175.000 kr. som skønnet udbytte. Hos T10-T15 konfiskeredes beløb mellem 45.000 kr. og 275.000 kr. som skønnet udbytte. Hos T16 konfiskeredes 175.000 kr. som skønnet udbytte.
 
Sagen har i Københavns Byret været behandlet under sagsnummer SS 3-14240/14. For yderligere oplysninger henvises til pressekontaktdommer Jens Stausbøll, tlf. 20 24 21 76.
Til top Sidst opdateret: 23-03-2015 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk