Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i Peberholm-sagen 
29-02-2016 

Københavns Byret har i dag idømt 4 yngre mænd fængsel i hver 3 år

Dom afsagt den 29. februar 2016 i sag SS 1-22160/2015

Kort om tiltalen.

De var alle 4 tiltalt for efter forudgående aftale og accept - og under særligt skærpende omstændigheder - at have erhvervet, besiddet, opbevaret, transporteret og indført to maskinpistoler af mærket Scorpion med tilhørende magasiner og ammunition fra Sverige til Danmark.

Alle 4 tiltalte nægtede sig skyldig i, at der var sket indførsel fra Sverige. En af de tiltalte erkendte, at han havde haft maskinpistoler m.v. i sin besiddelse i en bil, men at de andre 3 tiltalte ikke kendte til dette.

Rettens begrundelse.

Retten lagde ved afgørelsen vægt på en række oplysninger, herunder blandt aflyttede telefonsamtaler, forklaringer afgivet af svenske observatører og politiinspektører samt tekniske beviser. På baggrund af disse oplysninger fandt retten det bevist, at maskinpistoler m.v. var blevet hentet i Sverige af alle 4 tiltalte. Retten tilsidesatte den ene tiltaltes forklaring om, at han var alene om at besidde maskinpistoler m.v.

Ved strafudmålingen lagde retten særligt vægt på farligheden af maskinpistolerne, at de blev opbevaret sammen med ammunitionen og at forholdet blev begået i forening. Der blev endvidere lagt vægt på den stramning af straffelovens § 192 a, som blev indført med virkning fra den 1. juli 2014.

En af de tiltalte var ikke dansk statsborger og blev betinget udvist.

Alle 4 tiltalte har siddet varetægtsfængslet siden den 28. maj 2015.

For yderligere oplysninger henvises til pressekontakt dommer Jens Stausbøll, tlf. 20 24 21 76.

Til top Sidst opdateret: 29-02-2016 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk