Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i ”Maleri-sagen” 
30-06-2009 

8 måneders ubetinget fængsel for bedrageri til en tidligere direktør for et auktionshus
 Københavns Byret har den 30. juni 2009 afsagt dom i en sag mod en tidligere direktør for et auktionshus og dennes samlever.

 
Den tidligere direktør for auktionshuset blev idømt 8 måneders ubetinget fængsel for bedrageri.

Direktørens samlever, der under sagen har været omfattet af navneforbud, blev frifundet.

Sagen drejer sig om en ældre dames salg af et Derain maleri "Paysage L'Estaque" for 180.000 kr. til samleverens firma, som videresolgte maleriet for ca. 5 mill. kr. til en galleriejer i Paris. Maleriet blev senere sat på auktion hos Sotheby’s i New York og den 3. maj 2006 solgt for 6,84 mill. dollar.

Retten lagde til grund, at den ældre dame indleverede maleriet til auktionshuset med henblik på, at maleriet skulle undersøges i Paris, og at hun i den forbindelse oplyste den tidligere direktør for auktionshuset om de foreliggende undersøgelser af maleriet.

Retten fandt det bevist, at den tidligere direktør for auktionshuset afgav urigtige oplysninger til den ældre dame om, at den lovede undersøgelse af maleriet var foretaget og undersøgelsens resultat, nemlig at der var tale om en uægte Derain - muligt et elevværk - og at disse oplysninger havde været bestemmende for den ældre dames beslutning om salg af maleriet, som hun indtil da anså for et ægte maleri af Derain.

Retten lagde vægt på, at den tidligere direktør, der er en erfaren kunsthandler, på baggrund af de oplysninger, han havde modtaget fra den ældre dame om maleriets historie, og resultatet af hans undersøgelser blandt andet søgning i Art Prices index måtte være klar over, at maleriet havde en betydelig værdi og i hvert fald på de 400. - 600.000 kr., som han i indleveringskvitteringen havde værdiansat maleriet til.

Retten lagde til grund, at det i realiteten var den tidligere direktør, der købte maleriet af den ældre dame og videresolgte det til galleriejeren i Paris. Retten lagde herved vægt på, at den tidligere direktør ikke på noget tidspunkt oplyste, at køberen var samleverens firma, men derimod en amerikaner, at salgssummen på de 5 mill. kr. ved videresalget til galleriejeren i Paris blev faktureret i et af samleveren oprettet selskab i Luxembourg, hvor begge de tiltalte er bestyrelsesmedlemmer samt at de tiltalte i 2005 oprettede en samarbejdskontrakt, hvorved fortjenesten på de ca. 5 mill. kr. blev fordelt mellem dem.

Retten fandt det bevist, at det har været den tidligere direktørs hensigt at udnytte denne vildfarelse hos den ældre dame om undersøgelsen og værdien af maleriet med henblik på retsstridigt at skaffe sig en betydelig fortjeneste ved salg af maleriet.

Et flertal af rettens dommere fandt ikke tilstrækkeligt grundlag for at domfælde den tidligere direktørs samlever.

Retten lagde ved strafudmålingen for den tidligere direktør blandt andet vægt på den usikkerhed, der var omkring billedets historik på salgstidspunktet i august 2004, og branchens karakter.

Til top Sidst opdateret: 30-06-2009 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk