Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i Jægerbog-sagen 
10-09-2010 

Københavns Byret har i dag frifundet 2 ledende medarbejdere i Forsvarskommandoen for at have afgivet urigtige oplysninger til ledelsen.
 

Københavns Byret har i dag frifundet chefen for Forsvarskommandoens it-område og chefen for kommunikationssekretariatet i Forsvarskommandoen for pligtforsømmelser af særlig grov karakter efter den militære straffelov. Forsvarets Auditørkorps havde rejst tiltale mod chefen for it-området for dels at have udleveret en oversættelse af Jægerbogen til arabisk til andre i Forsvarskommandoen uden at fortælle, at han selv havde lavet oversættelsen ved hjælp af Google Translate, og dels direkte forespurgt af ledelsen i strid med sandheden at have nægtet at have foretaget oversættelsen.  Chefen for kommunikationssekretariatet var tiltalt for direkte forespurgt af ledelsen i strid med sandheden at have nægtet at have fremsendt oversættelsen til pressen.

Domsmandsretten fandt, at de tiltalte havde handlet som beskrevet i tiltalen, men fandt samtidig, at disse handlinger ikke kunne karakteriseres som pligtforsømmelse af særlig grov karakter efter den militære straffelovs § 27. Der blev ved afgørelsen foretaget en afvejning af behovet for straf over for benyttelsen af disciplinære sanktioner.

Retten lagde ved afgørelsen særlig vægt på indholdet af de urigtige oplysninger, der efter den for retten gennemførte bevisførelse ikke kunne antages at angå oplysninger, der havde betydning for sikkerheden i tjenesten, men nærmere angik forhold omkring sagsbehandlingen i Forsvarskommandoen.

Til top Sidst opdateret: 10-09-2010 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk