Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i Godhavns-sagen. 
23-04-2015 

Københavns Byret har den 23. april 2015 frifundet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold i en sag om godtgørelse for tort anlagt af en af de drenge, som i 1960´erne var anbragt på drengehjemmet Godhavn.

Rettens begrundelse for frifindelsen er sålydende:

”… Det lægges til grund som ubestridt, at sagsøger blev optaget på drengehjemmet Godhavn den 21. marts 1962, og at han blev udskrevet derfra den 23. januar 1965.

Sagsøger gør krav på godtgørelse for tort, idet han gør gældende, at han under opholdet på Godhavn blev udsat for en behandling, som svarer til tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling i strid med artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og FNs konvention mod tortur mv. artikel 13.

 Sagsøger gør nærmere gældende, at han under opholdet på Godhavn blev udsat for fysisk og psykisk vold, seksuelle overgreb og muligvis medicinske forsøg.

Retten finder, at sagsøgers mulige krav på godtgørelse for tort er omfattet af 1908-lovens 5-årige forældelsesfrist. Under hensyn til at sagsøger blev udskrevet fra Godhavn den 23. januar 1965, må det lægges til grund, at sagsøgers krav blev forældet den 23. januar 1970. Sagsøger, der er født den 3. februar 1949, var på forældelsestidspunktet myndig. 

Sagsøger har bevisbyrden for sit anbringende om, at forældelsen er suspenderet. Retten finder det efter bevisførelsen ikke godtgjort, at sagsøger ikke har haft kendskab til sit krav. Forældelsen er som følge heraf ikke suspenderet, og sagsøgers mulige krav er derfor forældet.

Retten finder, at sagsøgers mulige krav på godtgørelse for tort endvidere er forældet efter DL 5-14-4. Forældelsen i henhold til denne lov indtrådte den 23. januar 1985.

Da sagsøgers mulige krav på godtgørelse for tort er forældet, tages sagsøgtes frifindelsespåstand til følge…”

Til top Sidst opdateret: 23-04-2015 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk