Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Københavns politi dømt til at betale erstatning for 250 ulovlige frihedsberøvelser under COP 15 i december 2009 
16-12-2010 

Københavns Byret har i dag, den 16. december 2010, afsagt en dom, der omfatter 250 administrative frihedsberøvelser i henhold til politiloven foretaget af Københavns Politi den 11., 12., 13., 14.-15. og 16. december 2009.

7 sagsøgere blev frihedsberøvet den 11. december 2009 om formiddagen to forskellige steder på Christianshavn. De medbragte førstehjælpsudstyr og i et vist omfang også beskyttelsesudstyr som hjelme og gasmasker. Den ene gruppe oplyste at være på vej til en demonstration. Den anden gruppe oplyste, at de ville hjælpe dem, der kom til skade under en eventuel konfrontation. Retten fandt det ikke bevist, at sagsøgerne gav anledning til fare for forstyrrelse af den offentlige orden eller fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed, og frihedsberøvelserne var derfor ulovlige. De 7 sagsøgere blev hver tillagt 5.000 kr. i godtgørelse for tort.

178 sagsøgere blev frihedsberøvet den 12. december 2009 på Amagerbrogade, da de deltog i den store, folkelige demonstration fra Christiansborg Slotsplads til Bella Center med i nærheden af 100.000 deltagere. Efter at grupper af sortklædte demonstranter havde kastet brosten og andet kasteskyts mod politiet og knust ruder både i Børsen og Udenrigsministeriet, ville politiet udskille "sort blok" af demonstrationen. Frihedsberøvelserne blev foretaget ved en såkaldt knibtangsmanøvre, hvorved der blev frihedsberøvet mere end 1.000 personer. Nogle fik hurtigt lov at gå fra stedet, men 905 personer fik strips på håndleddene med armene bag på ryggen og blev sat ned i såkaldte ”tog” på jorden, hvor de under pressens bevågenhed sad på den vinterkolde jord i timer stort set uden adgang til toilet eller drikkevand, inden de blev transporteret til et midlertidigt fængsel på Retortvej.

Retten fandt, at politiet var berettiget til at frihedsberøve personerne i ”sort blok”, men at langtfra alle de 905 frihedsberøvede tilhørte denne. Da politiet ikke havde bevist, at nogen af de 178 sagsøgere var deltagere i ”sort blok”, eller på anden måde havde givet anledning til fare for betydelig forstyrrelse af den offentlige orden eller fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed, blev frihedsberøvelserne af disse kendt ulovlige. Retten fandt forholdene under frihedsberøvelsen nedværdigende og derfor i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3 og tillagde hver af de 178 sagsøgere 9.000 kr. i godtgørelse for tort.   

44 sagsøgere blev frihedsberøvet den 13. december 2009, da de deltog i en demonstration under parolen ”Hit the Production”, som udgik fra Trianglen. Da der efter politiets opfattelse blev uddelt kasteskyts og bidetænger til nogle af demonstrationsdeltagerne, besluttede politiet at oprette en visitationssluse på Folke Bernadottes Alle og at visitere alle demonstrationsdeltagerne, som politiet omringede. Kun 20-30 personer gik gennem visitationsslusen og fik lov at gå videre. Da de øvrige efter politiets opfattelse ikke ville lade sig visitere,  besluttede politiet at frihedsberøve disse. Også nogle, der var blevet visiteret, blev frihedsberøvet, fordi de efter politiets opfattelse generede politiets arbejde. I alt 239 personer blev frihedsberøvet og sat i ”tog”, mens andre ca. 100 fik lov at gå. Retten fandt det ikke bevist, at alle deltagere i demonstrationen var bekendt med, at der var planlagt ulovlige handlinger. Retten fandt på dette grundlag ikke, at det var godtgjort, at de 44 sagsøgere var til fare for betydelig forstyrrelse af den offentlige orden eller sikkerhed. Frihedsberøvelserne var derfor ulovlige. De 44 sagsøgere blev hver tillagt 5.000 kr. i godtgørelse for tort.

10 sagsøgere blev frihedsberøvet på Christiania natten mellem den 14. og 15. december 2009 ved en politiaktion, hvorved 146 personer blev frihedsberøvet. Baggrunden herfor var, at et stort antal aktivister havde bygget barrikader uden for Christiania og sat ild til disse samt kastet sten, flasker og molotovcocktails mod politiet. Politiet havde én gang trængt aktivisterne tilbage ind på Christiania, men uroen var blusset op igen. Retten fandt det ikke godtgjort, at alle de 146 personer, der blev frihedsberøvet, havde deltaget i eller tilsluttet sig urolighederne, og retten fandt det ikke bevist, at nogen af de 10 sagsøgere havde forbindelse til urolighederne. Frihedsberøvelserne af sagsøgerne var derfor ulovlige. De 10 sagsøgere blev hver tillagt 5.000 kr. i godtgørelse for tort.

11 sagsøgere blev frihedsberøvet den 16. december 2009 på Amager, heraf  8 sagsøgere i tilslutning til en demonstration ved Ørestad Metrostation og 3 sagsøgere i tilslutning til en demonstration fra Tårnby Station til Bella Center. Der havde forud for den 16. december 2009 været tilkendegivelser om, at demonstranter under parolen "Reclaim Power!" havde til hensigt at skaffe sig adgang til Bella Center.

I forbindelse med demonstrationen ved Ørestad Metrostation løb en større gruppe demonstranter på et tidspunkt syd om Fields og fortsatte derefter i retning nordpå i retning mod Bella Center, og politiet frihedsberøvede i området i hvert fald 63 personer, heriblandt 8 af sagsøgerne. Retten fandt det ikke bevist, at de 8 sagsøgere tilhørte den gruppe af demonstranter, der gav anledning til fare for betydelig forstyrrelse af den offentlige orden eller sikkerhed, og frihedsberøvelserne var derfor ulovlige. De 8 sagsøgere blev hver tillagt 5.000 kr. i godtgørelse for tort.

I demonstrationen fra Tårnby Station til Bella Center indgik en "bike bloc". Politiet konstaterede, at der var cyklister på golfbanen, hvorfra man ville kunne nå frem til et hegn tæt ved Bella Center. Der blev foretaget frihedsberøvelse af 36 personer, heriblandt 3 af sagsøgerne. Retten fandt det ikke med tilstrækkelig sikkerhed godtgjort, at de 3 sagsøgere, selv om de medbragte cykler på golfbanen, gav anledning til fare for betydelig forstyrrelse af den offentlige orden eller sikkerhed, og frihedsberøvelserne var derfor ulovlige. De 3 sagsøgere blev hver tillagt 5.000 kr. i godtgørelse for tort.

Til top Sidst opdateret: 16-12-2010 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk