Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Direktør og overordnet ansat i vekselkontor samt vekselkontoret, et anpartsselskab, dømt for hæleri af særlig grov beskaffenhed 
26-01-2016 

Københavns Byret har i dag afsagt dom i sag om groft hæleri i forbindelse med veksling af valuta

Københavns Byret har i dag idømt direktøren for et vekselkontor 6 års fængsel for groft hæleri. Direktørens far, som af retten blev anset for overordnet ansat i vekselkontoret, blev i samme omfang som sønnen, fundet skyldig i groft hæleri og idømt 6 års fængsel. Vekselkontoret blev idømt en bøde på 92 mio. kr., ligeledes for groft hæleri.

Ved groft hæleri kan straffen stige fra den almindelige strafferamme på 1 år og 6 måneder til fængsel i 6 år. Anklagemyndigheden påstod, at straffen skulle forhøjes med yderligere indtil det halve på grund af særdeles skærpende omstændigheder, men retten fandt ikke grundlag for en skærpelse ud over strafferammen.

Der var rejst tiltale i to forhold.

I det første forhold blev de domfældte anset for skyldige i forsøg på groft hæleri ved at have foretaget store valutavekslinger for i alt 15 selskaber/virksomheder, idet retten fandt, at de domfældte havde indset som overvejende sandsynligt, at de vekslede beløb vedrørte i hvert fald overtrædelse af særlovgivningen vedrørende afgifter og skatter. Værdien heraf blev af retten fastsat til 60 mio. kr. Der var vekslet for et selskab fra 2010 til 2012 og for de øvrige selskaber i 2012. De domfældte blev i mindre omfang vedrørende 7 yderligere selskaber/virksomheder anset for skyldige i overtrædelse af hvidvaskloven.

I det andet forhold blev de domfældte anset for skyldige i groft hæleri og forsøg herpå ved at have vekslet valuta for i alt 124 mio. kr. opnået ved en strafbar lovovertrædelse til euro.  Retten lagde ved bevisbedømmelsen bl.a. vægt på, at politiet havde beregnet, at der fra den 1. januar 2012 til den 17. november 2014 var vekslet 33.301 flere 500 euro sedler, end det kunne udledes af vekselkontorets egne transaktionslister. Endvidere var vekselkontoret indrettet således, at de interne kameraer ikke fotograferede kunder ved en tredje kasse udenfor det normale forretningsområde. Der var adgang til den tredje kasse via en ”sluse”, hvortil der ikke var almindelig adgang for kunder. I sagen er endvidere forevist videooptagelser fra interne kameraer over 10 dage, hvor nogle kunder blev lukket ned i kælderen, og et internt kamera blev dækket til. Både i kælderen og i ”slusen” foregik noget, som kun kunne opfattes som, at der blev vekslet meget store beløb for kunder, som ikke skulle kunne identificeres på video.

Til top Sidst opdateret: 26-01-2016 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk