Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

6 års fængsel for drabsforsøg på Christiania 
26-09-2013 

Københavns Byret har den 24. september 2013 afsagt dom i en straffesag mod en libanesisk statsborger for drabsforsøg efter straffelovens § 237, jf. § 21, og brandstiftelse efter straffelovens § 181, stk. 1.

Af skyldkendelsen fremgår:

Efter T’s egen forklaring lægges det til grund, at han havde telefonisk kontakt med F eller dennes ven A. På baggrund af disse samtaler tog tiltalte til sin kærestes lejlighed, hvor han tog en kniv fra køkkenskuffen. Han tog derefter ud til Christiania, hvor han mødte F, A og to andre venner til F. T erkender at have haft kniven fremme på gerningsstedet og at have svinget med den, hvorved han havde ramt F på næsen.

Vidnet-1 har forklaret, at han så, at T svingede med sine arme, at tiltalte og den anden person langede ud efter hinanden, og at de var lige gode om det. Herefter kom der en lang bevægelse fra T, og vidnet hørte en risch-lyd. Der var meget kraft bag slaget. Herefter puttede T noget i lommen og luntede af. 

Vidnet-2 har forklaret, at hun på 10 meters afstand så en person over en anden person. Hun så, at den ene af mændene gik derfra. Inden denne mand gik fra stedet, tog han en genstand og pakkede den ind i sin jakke.
 
Retten finder på baggrund af oplysningerne om DNA, at det er påvist, at T har holdt om knivens skæfte, og at F’s blod er fundet på knivens klinge.

Det fremgår af de lægelige oplysninger vedrørende F, at begge læsioner var friske og kunne meget vel være opstået på den i sagen oplyste måde og det i sagen oplyste tidspunkt, ved knivstik den 07-03-2013 ved 17'tiden.

På denne baggrund finder retten, at T har snittet F på næsen og stukket ham i venstre side af brystkassen.

T har gjort gældende, at han handlede i nødværge.

Det fremgår af de lægelige oplysninger, at der på T ikke påvistes tegn på vold.
 
Vidnet-2 har forklaret, at hun så andre personer på gerningsstedet, men de turde ikke gøre noget. Vidnet vidste ikke, om de var involverede i episoden.
 
Efter de lægelige oplysninger og vidnernes forklaringer finder retten det ikke godtgjort, at T har befundet sig i en situation, hvor det var nødvendigt for ham at snitte F på næsen og stikke ham i brystregionen for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb, der havde kunnet begrunde, at T foretog de førnævnte handlinger.

Efter de lægelige oplysninger lægges det videre til grund, at stiklæsionen i F’s venstre side af brystkassen har indebåret potentiel livsfare og kunne have været livstruende uden den efterfølgende hospitalsbehandling.

T medbragte en kniv til gerningsstedet. Han brugte den til at snitte og derefter stikke F i en afstand af ca. 1 meter med en kraftig armbevægelse. Retten finder det herefter bevist, at tiltalte havde det fornødne forsæt til at dræbe F.

På denne baggrund finder alle voterende T skyldig i forsøg på manddrab.

T er herefter skyldig i overtrædelse af straffelovens § 237, jf. § 21.

Forhold 2 og 3:

Ved T’s erkendelse og de i øvrigt foreliggende omstændigheder, finder retten det godtgjort, at T er skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale.

T er herefter skyldig i overtrædelse af våbenlovens § 10, stk. 2, jf. § 4, stk. 1 og straffelovens § 181, stk. 1.

6 nævninger og 3 dommere finder, at tiltalte er skyldig som ovenfor anført.

Thi bestemmes:

T er skyldig i den rejste tiltale i sagens forhold 1, 2 og 3.

Af sanktionsafgørelsen fremgår bl.a., at et enigt nævningeting har bestemt, at:

  • T straffes med fængsel i 6 år. 
  • Hos T konfiskeres en kniv. 
  • T udvises af Danmark med indrejseforbud for bestandig. 
  • T skal betale sagens omkostninger herunder salær til den beskikkede forsvarer.
  • T skal endvidere inden 14 dage i erstatning til Kriminalforsorgen betale 17.425,- kr. med tillæg af procesrente. 
Til top Sidst opdateret: 26-09-2013 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk