Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

33-årig idømt fængsel i 7 år og udvist med indrejseforbud for bestandig for besiddelse af to skydevåben i forbindelse med bandekonflikten 
04-09-2018 

Et nævningeting i Københavns Byret har den 4. september 2018 afsagt dom i en sag, hvor en 23-årig mand var tiltalt for besiddelse af to skydevåben, hvoraf det ene var isat 6 patroner, i en campingvogn ved Emdrup Station.

Et nævningeting har i dag idømt en 33-årig mand en tillægsstraf på fængsel i 7 år for besiddelse af 2 skydevåben i en campingvogn. Den pågældende blev endvidere udvist med et indrejseforbud for bestandig.

 

Af rettens skyldkendelse fremgår bl.a. følgende:


”Samtlige nævninger og dommere udtaler:

Den 13. oktober 2017 kl. 12.40 fandt politiet i en campingvogn de to skydevåben, der er omfattet af tiltalen. Campingvognen var parkeret på den lukkede del af Emdrupvej tæt ved et fitnesscenter. Samme aften var tiltalte efter politiets observationer i området, hvor campingvognen var parkeret, og det fremgår af en videoovervågning af campingvognen fra kl. 22.43, at en person ankom til stedet, gik ind mellem campingvognen og en bil, der holdt parkeret ved siden af, og ned langs campingvognen.

Tiltalte har forklaret, at han er identisk med personen, der var ved campingvognen, og at han gik ind mellem campingvognen og bilen for at tisse ved buskadset langs jernbanelinjen. Under en observation på stedet kom vidnet politiassistent xx ud på Emdrupvej tæt ved campingvognen, samtidig med at tiltalte gik ned langs campingvognen, og politiassistenten blev efter tiltaltes forklaring observeret af tiltalte. Tiltalte vendte om og gik væk fra campingvognen. Vidnet politiassistent xx, der overvågede tv-optagelsen af campingvognen, har forklaret, at han tidligere mange gange havde mødt tiltalte, og at han var ret sikker på, at det var tiltalte, der nærmede sig campingvognen kl. 22.43. Vidnet var af den opfattelse, at tiltalte gik målrettet hen mod campingvognen, og at der ikke var nogen grund til at gå hen mod campingvognen, hvis tiltalte ikke skulle ind i den.

Det fremgår af en aflyttet samtale mellem tiltalte og en ukendt person den 9. oktober 2017 kl. 20.33, at tiltalte blandt andet udtaler, at hans ”gavanga”, ligger tæt på Fitness og Emdrup.

Af en samtale samme dag kl. 22.59 fremgår følgende:

”T: der, der hvor jeg lagde denne her ik,

U: ja,

T: der hvor jeg lagde dén her, jeg lavede ikke (utydeligt). Jeg (utydeligt) ikke meget tid på det, den er fucking slebet jo,

U: hvad siger du bror, jeg forstår ikke hvad du siger,

T: Jeg har lagt (U hoster, så resten af sætningen ikke kan høres),

T: jeg har fundet en campingvogn, det er ovre i (utydeligt. U hoster stadigt) samme sted. Så jeg kravlede oven på, så er der sådan et lille vindue, så jeg (utydeligt), der går igennem, åbner døren, (utydeligt U hoster stadigt) lagt 2.

T: der er fjernbetjening, dobbeltseng, lille køkken, jeg fik (utydeligt) jeg siger til mig selv, verdensklasse, prøv at se her (utydeligt),

U: ha ha ha,

U: jeg kender nogen der, der gør de der ting.”

 
Tiltalte har forklaret, at det er ham, der talte med xx, ligesom xx under sin vidneforklaring har bekræftet, at det er ham, der taler med tiltalte.

Vidnet xx har forklaret, at han er ejer af campingvognen og havde parkeret den på stedet efter en ferietur i september. Han har videre forklaret, at han i campingvognen blandt andet opbevarede en såkaldt mover og en fjernbetjening, og udstyret og indretningen af campingvognen svarer til den beskrivelse, som tiltalte anfører i samtalen den 9. oktober 2017 med xx.

På baggrund af det ovenfor anførte lægger retten til grund, at det var tiltalte, der havde placeret de to skydevåben i campingvognen på et tidspunkt inden den 9. oktober 2017.

Under henvisning til, at der var en fjernbetjening i campingvognen på Emdrupvej, og at tiltalte har erkendt, at han var tilstede ved campingvognen den 13. oktober 2017, finder retten, at tiltaltes og xxs forklaringer om, at deres samtale den 9. oktober 2017 drejede sig om opbevaring og overdragelse af 2 kg hash, kan tilsidesættes. Retten har herved tillagt det betydning, at samtalen den 9. oktober 2017 angår noget, der er er slebet, og dermed ikke kan dreje sig om hash. Retten tilsidesætter herefter tiltaltes forklaring om brugen af en campingvogn på Strødamsvej ved Ryparken.

At tiltalte havde evne og vilje til at opbevare våben, hvoraf revolveren var isat 6 patroner, bekræftes foruden ved flere af de aflyttede samtaler, herunder f.eks. af samtalerne den 8. september 2017 kl. 22.22, kl. 23.32 og kl. 23.45, ved den omstændighed, at tiltalte blandt andet den 30. oktober 2017 var udsat for et drabsforsøg, som retten lægger til grund havde baggrund i den igangværende bandekonflikt mellem Brothas og LTF og ved, at tiltalte tidligere flere gange er dømt for besiddelse af skydevåben.

Retten finder, at tiltaltes opbevaring af de to skydevåben i den uaflåste campingvogn parkeret på det offentlige område på Emdrupvej, er omfattet af straffelovens § 192 a, stk. 3, og tiltalte har således overtrådt straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3.

Om sin tilknytning til Brothas har tiltalte blandt andet forklaret, at han på gerningstidspunktet ikke var medlem af Brothas, herunder ledende medlem. Vidnet politiassistent xx har med henvisning til dokumentationsrapporten af 27. november 2017 forklaret, at tiltalte har status af ledende medlem af bandegrupperingen Brothas. Endvidere tillægger retten det betydning, at tiltalte, den 8. august 2017 udtalte sig til TV2 News på vegne af Brothas med to personer bag sig, der begge var i ført kasketter med Brothas´ logo. På samme måde tillægges det betydning, at tiltalte i en artikel i Berlingske Tidende den 11. august 2017 udtalte sig som ledende person fra Brothas. Retten lægger endvidere vægt på tiltaltes udtalelser i de aflyttede samtaler den 7. september 2017 kl. 23.13, den 8. september 2017 kl. 22.51 og kl. 23.32. Det fremgår blandt andet af samtalen den 7. september 2017 kl. 23.13, at tiltalte spørger en ukendt samtalepartner, om vedkommende er Brothas medlem og om personen er klar til at trykke her og nu, hvis tiltalte sender personen ind på Pladsen. Det fremgår endvidere af samtalen den 8. september 2017 kl. 22.51, at tiltalte udtaler sig om den igangværende væbnede konflikt med LTF, og at tiltalte ved samtalen samme dag kl. 23.32 taler om forholdet mellem bandemedlemmer, der skal være på ”trykker-holdet” og risikere 16 års fængsel, og de bandemedlemmer, der alene tager sig af økonomiske forhold.

Af de anførte grunde er det bevist, at de omhandlede skydevåben, foruden af tiltalte, også skulle have været benyttet af andre uidentificerede medlemmer af Brothas og benyttet i forbindelse med den på det pågældende tidspunkt verserende bandekonflikt mellem Brothas og LTF, hvor der blev anvendt skydevåben. Betingelserne for at anvende straffelovens § 81 a er herefter opfyldt.”

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på, at tiltaltes besiddelse af de to skydevåben, hvor det ene var isat 6 patroner, er omfattet af den strafskærpelse vedrørende straffelovens § 192 a, der er sket ved lov nr. 494 af 22. maj 2017, samt at besiddelsen er omfattet af straffelovens § 81 a, stk. 1, hvor straffen kan forhøjes med indtil det dobbelte, hvis lovovertrædelsen har baggrund i en konflikt mellem grupper af personer, hvor der som led i konflikten anvendes skydevåben.

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefon 20 24 21 76 under henvisning til j. nr. SS2-2763-2018.

Til top Sidst opdateret: 04-09-2018 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk