Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

2 års fængsel i kinesersagen 
23-01-2009 

2 mænd er straffet med fængsel i 2 år for deres deltagelse i at have formidlet opholds- og arbejdstilladelser mod betaling til kinesiske studerende. Samtidig er 2 tidligere ansatte i Udlændingestyrelsen, nu Udlændingeservice, blevet frifundet. 

Dom afsagt den 23. januar 2009 i sag SS 2-22071/2007.

Københavns Byret har idømt to mænd hver 2 års ubetinget fængsel for i årene 2003 - 2005 at have formidlet opholds- og arbejdstilladelser mod betaling til 71 kinesiske studerende og herunder fremskaffet falske dokumenter, der blev indleveret i Udlændingestyrelsen og hvorefter, der blev meddelt de kinesiske studerende opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på urigtigt grundlag.

De to mænd blev fundet skyldige i dokumentfalsk og menneskesmugling efter udlændingeloven.

To tidligere ansatte i Udlændingestyrelsen blev frifundet for efter aftale med de medtiltalte at have modtaget de falske dokumenter og ladet disse indgå i Udlændingestyrelsens sager. De to tidligere ansatte blev også frifundet for at have misbrugt deres stillinger i Udlændingestyrelsen. Retten fandt det endvidere ikke bevist, at de havde overtrådt interne retningslinier for sagsbehandlingen i Udlændingestyrelsen.

De tiltalte nægtede sig skyldige.

Sagen omhandlede meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse mod betaling og på baggrund af falske dokumenter fra skoler og banker. Sagen startede med en anonym anmeldelse til politiet om, at det var muligt at købe en opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Efter de første anholdelser i sagen i maj 2005 forsvandt størstedelen af de 71 kinesere. 19 af de kinesiske studerende er tidligere i Københavns Byret blevet idømt fængselsstraffe på mellem 3 måneder og 1½ år.
 
Rettens begrundelse.

Retten lagde ved afgørelsen blandt andet vægt på forklaringerne fra de domfældte kinesere, samt på forløbet af de enkelte sager og de falske dokumenter, der blev anvendt. Retten fandt det godtgjort, at de to mænd var en del af et organiseret netværk, der mod betaling formidlede opholds- og arbejdstilladelser på baggrund af falske dokumenter.

Efter blandt andet en omfattende gennemgang af sagsbehandlingen i de enkelte sager og arbejdsforholdene i Udlændingestyrelsen fandt retten ikke, at de to tidligere ansatte i Udlændingestyrelsen havde misbrugt deres stillinger ved at medvirke til, at der blev meddelt opholds- og arbejdstilladelser til de 71 kinesere på baggrund af falske dokumenter eller at de havde overtrådt interne retningslinier for sagsbehandlingen i Udlændingestyrelsen.    

Til top Sidst opdateret: 23-01-2009 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk