Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

15 års fængsel for narkoindsmugling og forsøg herpå 
11-06-2015 

En tiltalt 39 årig mand og en tiltalt 36 årig mand begge idømt fængsel i 15 år for omfattende narkotikakriminalitet.

Den 39 årige skal dog indtil videre anbringes i psykiatrisk afdeling, da han ifølge Retslægerådet nu er sindssyg.

En i samme sag tiltalt 38 årig mand idømt fængsel i 4 år.

Domfældelse sket på grundlag af forklaringer afgivet af politiagenter.

Dom afsagt den 11. juni 2015 i sag SS 3-25183/2014.

Sagen omfattede følgende forhold:

1) Indsmugling af 147 kg hash fra Spanien til Danmark i oktober 2012. Indsmuglingen skete som led i kontrolleret leverance, hvor flere landes politimyndigheder var involveret i at bringe hashen fra Spanien til Danmark. Hashen blev efterfølgende beslaglagt på en adresse i Kokkedal.

2) Forsøg på indsmugling af 250 kg hash i november 2013, hvilket mislykkedes på grund af ikke nærmere klarlagte omstændigheder.

Alle 3 tiltalte blev domfældt i disse to forhold.

De to hovedmænd blev endvidere domfældt for:

3) i perioden fra sommeren 2012 til sommeren 2013 i forening at have deltaget i planlægning og forsøg på indsmugling af en større mængde kokain, i størrelsesordenen op til 500 kg, med et skib, der skulle sejles fra Brasilien til en havn i Europa.

De tiltalte traf blandt andet aftale med to politiagenter om, at disse mod et betydeligt vederlag skulle sørge for at sejle kokainen med skib til Europa, men de tiltalte måtte i sommeren 2013 opgive deres forehavende, fordi de gennem en lang periode ikke kunne komme i kontakt med deres kontaktperson i Brasilien.

4) i perioden fra september til oktober 2013 i forening at have deltaget i planlægning og forsøg på indsmugling af 5-6 kg kokain fra Holland til Danmark, idet de tiltalte traf aftale med en politiagent om, at agenten skulle forestå transporten af kokain fra Holland til Danmark, men forholdet blev midlertidigt sat i bero, fordi det viste sig, at kokainen var af dårlig kvalitet.

Den 39-årige hovedmand blev desuden domfældt for:

5) i marts 2014 at have deltaget i planlægning og forsøg på indsmugling af 150 kg hash og 5-7 kg kokain eller amfetamin fra Holland til Danmark, idet tiltalte traf aftale med en politiagent om, at agenten skulle forestå transporten af de narkotiske stoffer fra Holland til Danmark. Planlægning og forsøg på indsmugling blev begået i forening med 26 årig mand, som allerede har modtaget sin dom. Forholdet mislykkedes, fordi den 26 årige blev anholdt af politiet.

6) i perioden fra februar til maj 2014 at have deltaget i planlægning og forsøg på indsmugling af 1,6 tons hash fra Marokko til Danmark, idet tiltalte sammen med en person - der ikke har været inddraget i denne sag - forhandlede med politiagenten om, at denne sammen med flere andre politiagenter skulle bistå med transport af hashen, der efter planen skulle sejles med skib fra Marokko til Danmark.

I forbindelse med planlægningen besigtigede to politiagenter i marts 2014 i en spansk havn det skib, som skulle anvendes til transporten af hashen. Forholdet mislykkedes, fordi tiltalte i maj 2014 blev anholdt af politiet.

Retten lagde ved afgørelsen af skyldspørgsmålet blandt andet vægt på vidneforklaringer afgivet af de involverede politiagenter. Retten lagde endvidere vægt på lydoptagelser af møderne mellem den 39 årige hovedmand og en politiagent samt anden kommunikation mellem disse.

Retten lagde ved straffastsættelsen blandt andet vægt på, at der havde været tale om grænseoverskridende, organiseret handel med narkotika med forbindelser til udenlandske kriminelle organisationer. Retten lagde endvidere vægt på, at den 36 årige tidligere er straffet for tilsvarende strafbare forhold.

Der er ved dommen endvidere sket konfiskation af store pengebeløb og andre effekter hos alle tre domfældte.

Til top Sidst opdateret: 11-06-2015 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk