Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Retsmægling 

Når vi oplever konflikter, løser vi dem enten selv, eller vi går i retten og lader en dommer afgøre sagen.

Hvis du er part i en civil sag, har du imidlertid også mulighed for at lade en retsmægler hjælpe dig og din modpart med at få løst striden.

Hvad er retsmægling?

Retsmægling er en frivillig måde at løse konflikter på, hvor en mægler hjælper sagens parter til selv at finde frem til en løsning på deres problem.

Retsmægleren er en dommer, en domstolsjurist eller en advokat, som har gennemgået en særlig uddannelse i retsmægling.

Mægleren kan ikke træffe afgørelse i sagen, og det, som foregår under retsmæglingen, er fortroligt.

Det er retsmæglerens opgave at lede mæglingsprocessen. Mægleren finder sammen med parterne frem til de egentlige årsager til deres konflikt og hjælper dem til at få en bedre forståelse for både deres egne og modpartens synspunkter.

I samarbejde med retsmægleren forsøger parterne herefter at finde frem til den løsning på konflikten, som i størst muligt omfang tager hensyn til begge parters behov og interesser. 

Hvorfor vælge retsmægling?

Når man finder ind til kernen i det, der ligger bag ved en strid, er det ikke altid, at en dom er det mest tilfredsstillende for parterne.

Ved retsmægling bliver hele forløbet tilpasset parternes individuelle behov.

Til forskel fra en retssag eller traditionel forligsmægling ved domstolene fokuserer mægleren i høj grad på, hvorfor parterne er uenige, og hvordan de bedst kommer videre. Det gør det lettere for parterne at fortsætte et eventuelt samarbejde efter mæglingen, og det giver mulighed for en mere varig løsning.

Retsmægling er ofte en mindre tidskrævende måde at løse konflikter på.

Hvem kan bruge retsmægling? 

En sag kan være velegnet til retsmægling, uanset om den drejer sig om private forhold eller erhvervsforhold.

Du kan få hjælp fra en retsmægler, hvis både du og din modpart ønsker at prøve retsmægling, og retten synes, at sagen egner sig.

Hvad koster det?

Retsmæglerens bistand er gratis, men du skal stadig betale din egen advokats salær.

Retsmægling er ofte mindre tidskrævende og dermed også billigere for dig end en retssag eller traditionel forligsmægling.

Vil du vide mere?

Du kan kontakte retten, hvis du gerne vil vide mere om retsmægling.

Hvis du er part i en retssag og overvejer retsmægling, kan du få rådgivning hos din advokat.

Deltagende domstolsjurister ved Københavns Byret i ordningen om retsmægling:

Dommer Benedikte Gersing
Dommer Bodil Toftemann
Dommer Henriette Sartvin
Dommer Jeanett Bukhave
Dommer Karsten Henriksen
Dommer Poul Gorm Nielsen
Dommer Sanne Bager
Dommer Vivi Sønderskov Møller

Advokatretsmæglere knyttet til Københavns Byret i ordningen om retsmægling:

Benjamin Lundström
Gitte Løvgreen
Stig Gregersen
Tutter Blume

Lovgrundlag kan læses her.

Parternes advokater kan booke tid til retsmægling her

Til top Sidst opdateret: 27-02-2015 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk