Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tvangsauktion 

Her kan du læse om, hvordan du skal forholde dig, hvis du ønsker at byde på en ejendom til en tvangsauktion.


1.  Er der mulighed for at besigtige en ejendom inden tvangsauktionen?

Ja. Man skal henvende sig til den advokat, som repræsenterer rekvirenten af auktionen.

2.  Hvad skal man have med som sikkerhed for at få lov til at byde på en auktion?

Se som udgangspunkt i salgsopstillingen, herunder navnlig i auktionsvilkårenes pkt.7.
Minimum 25.000 kr. i rede penge, en banknoteret check eller en skriftlig indeståelse fra en advokat. Det anbefales at kontakte rekvirentens advokat for at få et mere præcist svar om det faktiske kapitalbehov.
 
3.  Hvad skal man have med, hvis man på en auktion vil byde på andres vegne?

Ved bud på vegne af andre personer skal man medbringe en skriftlig fuldmagt. Ved bud på vegne af et selskab, skal man medbringe fuldmagt fra den tegningsberettigede og en højst en måned gammel udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
 
4.  Skal man stille fuld sikkerhed straks, hvis man bliver højestbydende på en auktion?

Ja som udgangspunkt. Se nærmere herom i auktionsvilkårenes punkt 7. Ofte vil man dog kunne få en frist (hvis panthaverne m.fl. giver samtykke) på 7 dage til at stille den fulde sikkerhed over for fogedretten, typisk i form af en bankgaranti, såfremt man straks betaler minimum 25.000,- kr. i kontanter (lille sikkerhed).
Der skal altid stilles fuld sikkerhed, selvom der bliver begæret ny auktion.
Hvis auktionen er en 2. auktion, skal den fulde sikkerhed altid stilles straks.
Auktionsafgiften forfalder 8 dage efter man er blevet højestbydende. Auktionsafgiften er ½ % af summen af budsummen tillagt størstebeløbet.
 
5.  Kan man som auktionskøber undgå at stille den fulde sikkerhed ved at aflevere de samtykkeerklæringer (betalingskvitteringer), som man har fået inden fristen?

Nej – med mindre man er i stand til at aflevere samtlige samtykkeerklæringer inden fristudløb.
 
6.  Hvornår kan en stillet sikkerhed frigives?

Når fogedretten har modtaget de originale samtykkerklæringer fra alle berettigede på auktionen, dvs. pant- og udlægshavere, kommunen og oftest også ejendommens brandforsikringsselskab.
 
7.  Hvornår skal ejeren af en ejendom solgt på tvangsauktion flytte ud?

Når der er givet endeligt hammerslag til en køber, skal den tidligere ejer flytte. Hvis ejeren ikke flytter frivilligt efter skriftligt påkrav herom, vil køberen kunne anmode fogedretten om bistand til at udsætte den tidligere ejer.
 
8.  Hvordan får man som auktionskøber skøde på ejendommen?

Man sender et brev til fogedretten med anmodning om udstedelse af auktionsskøde bilagt de originale samtykkerklæringer, en udskrift af auktionsbogen samt evt. et transportskøde, hvis man efter auktionen har videresolgt ejendommen. Udstedelse af auktionsskøde er gratis, men er betinget af at der er betalt auktionsafgift. Man skal selv sørge for tinglysning af auktionsskødet på www.tinglysning.dk

Til top Sidst opdateret: 20-04-2011 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk