Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Småsagsproces 

Alle sager, der vedrører krav på højst 50.000 kr., og hvor der er uenighed om kravets størrelse og eksistens, er efter 1. januar 2008 en ”småsag”. I sager over 50.000 kr. kan parterne aftale, at sagen skal behandles som ”småsag”. Hvis sagen undtagelsesvis ikke er egnet til at blive behandlet som en småsag, kan retten beslutte, at sagen skal behandles efter de almindelige regler.

Småsagsproces

nemmere at gå rettens vej med små krav

Småsagsprocessen ændrer behandlingen af sager om krav på højst 50.000 kr. Den nye behandlingsform, som træder i kraft den 1. januar 2008, er en del af domstolsreformen. Småsagsprocessen bevirker:

At man kan få behandlet en sag om mindre krav uden at hyre en advokat.

At retten hjælper med vejledning og assistance til parter, som ikke repræsenteres af en advokat.

Hvorfor en småsagsproces?

Formålet med småsagsprocessen er:

At det bliver billigere at gennemføre en retssag om mindre krav på højst 50.000 kr., fordi behandlingsformen overflødiggør advokatbistand.

At det bliver lettere at gå i retten for privatpersoner og mindre erhvervsdrivende uden juridisk indsigt, fordi sagsgangene bliver forenklet.

 Eksempel

Murermester Hansen har en kunde, fru Nielsen, som nægter at betale sin regning på 29.000 kr. for en reparation på skorstenen, fordi hun ikke mener, at murermester Hansen har udført arbejdet grundigt nok. Hun kræver, at murermester Hansen gør arbejdet om, før hun vil betale regningen. Murermester Hansen vil have sine penge og anlægger derefter sagen i småsagsprocessen blot ved at udfylde en stævningsblanket til retten. Retten hjælper derefter både muremester Hansen og fru Nielsen med at tilrettelægge sagen, formulere deres påstande og evt. få en sagkyndig til at undersøge skorstenen. Tidligere skulle de selv have sørget for det.

Hvor mange småsager?

Foreløbige beregninger peger på, at de 24 byretter i gennemsnit kommer til at behandle ca. 1.600 småsager hver pr. år. Heraf vil ca. 350 sager være tvistige, dvs. at der er uenighed mellem parterne. Dertil kommer de sager, hvor kravet er højere end 50.000 kr., men som efter parternes ønske behandles som en småsag.

Værd at vide om småsagsprocessen

Småsagsprocessen er tiltænkt sager, hvor kravet er højst 50.000 kr. I sager, hvor kravet overstiger 50.000 kr., kan parterne aftale, at sagen skal behandles i småsagsprocessen.

Man anlægger en sag i småsagsprocessen ved, at sagsøger udfylder en stævningsblanket til retten. Når sagsøgte har afleveret en svarblanket, varetager retten forberedelsen af sagen.

Undervejs vil der være færre retsmøder end i almindelige retssager, fordi rettens forberedelse af sagen som hovedregel skal ske på baggrund af skriftligt materiale.

Småsagsprocessen bygger på samme idé om forenkling af sagsgangene, som lå bag indførelsen af den nye inkassoproces, som trådte i kraft den 1. januar 2005. Den nye inkassoproces har gjort det nemmere at inddrive sine penge, fordi man nu kan nøjes med at rette henvendelse til fogedretten og udfylde en enkelt blanket.

Læse mere om småsagsprocessen her.

Til top Sidst opdateret: 18-12-2007 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk