Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Nævningesager 

Efter 1. januar 2008 skal nævningesager begynde i byretten og ikke som tidligere i landsretten. Byrettens afgørelse om både skyldsspørgsmålet og strafudmålingen kan indbringes for landsretten.

Nævningereformen

nævningesager i byretten

Den 1. januar 2008 træder nævningereformen i kraft. Nævningereformen er en del af domstolsreformen og medfører:

At alle nævningesager starter i byretten.

At skyldsspørgsmålet – modsat tidligere – kan blive prøvet to gange, i henholdsvis byretten og landsretten.

At afgørelsen om skyldsspørgsmålet fremover skal begrundes.

At både skyldsspørgsmålet og strafudmålingen i nævningedomme kan ankes.

At der indføres fællesvotering mellem nævninger og dommere om skyldsspørgsmålet, og at nævninger og dommere hver har en stemme.

At det kræver mindst to stemmer fra de juridiske dommere og mindst fire stemmer fra nævningerne at finde en tiltalt skyldig i byretten. I landsretten kræver det mindst to stemmer fra de juridiske dommere og seks stemmer fra nævningerne.

Hvorfor en nævningereform?

Nævningereformen er med til at styrke retssikkerheden og er en væsentlig del af moderniseringen af Danmarks Domstole. Retssikkerheden styrkes i nævningesager ved:

At det bliver muligt at tage stilling til skyldsspørgsmålet to gange.

At retten skal begrunde sin afgørelse om skyldsspørgsmålet.

Eksempel

Per er blevet tiltalt for bankrøveri og stilles for et nævningeting i byretten. Nævninger og dommere finder Per skyldig og fastsætter straffen til fængsel i fire år. Per, som fortsat hævder, at han er uskyldig, anker nu dommen til Vestre Landsret. Landsretten vil herefter ved et nyt nævningeting tage stilling til ikke alene straffen, men også om Per er skyldig i at have begået bankrøveri.

Værd at vide om nævningesager:

En sag skal behandles af nævninger, når der er påstand om straf på fire år eller derover. Det kan f.eks. være sager om drab og røveri.

I byretten bliver en nævningesag behandlet af tre dommere og seks nævninger.

I landsretten bliver en nævningesag behandlet af tre dommere og ni nævninger.

En nævningesag kan kun ankes til Højesteret med Procesbevillingsnævnets tilladelse. Højesteret kan ikke tage stilling til skyldsspørgsmålet.

Domstolsstyrelsen vurderer, at der vil være ca. 100-120 nævningesager pr. år ved byretterne.

 

Læse mere om nævningereformen her.

Til top Sidst opdateret: 18-12-2007 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk