Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dokumentation ved ombeskikkelse af forsvarer 

Københavns Byret har i den seneste periode oplevet et stigende antal tilfælde, hvor advokater har kontaktet Byretten med anmodning om beskikkelse, selvom der i forvejen allerede er beskikket en forsvarer. Desværre har det i en efterhånden lang række tilfælde vist sig, at der enten har været tale om, at andre end den pågældende selv har rettet henvendelse til advokaten eller situationer, hvor der har foreligget misforståelser i kommunikationen.

Ovenstående har givet Byretten anledning til at beskrive kravet til dokumentation ved ombeskikkelse af forsvarer.

Efter retsplejelovens § 735, stk. 1, skal forsvarere beskikkes af rettens præsident. Efter retsplejeloven skal retten endvidere påse, at den der møder som rettergangsfuldmægtig for en part er befuldmægtiget til dette. Hvis der er beskikket en forsvarer for en sigtet/tiltalt, er det den pågældende forsvarer, der fremgår som den, der har fuldmagten.

I tilfælde af en ombeskikkelse, skal retten derfor sikre sig, at der foreligger et ønske fra den sigtede/tiltalte om, at en anden advokat end den, der allerede er beskikket og dermed har fuldmagten, skal overtage forsvaret og dermed fuldmagten. Byretten stiller derfor et krav om dokumentation fra enten den sigtede/tiltalte eller en meddelelse fra indehaveren af fuldmagten, når der anmodes om ombeskikkelse.

Foreningen af beneficerede advokater i København har på et møde meddelt, at de er enige i kravet om dokumentation.

Dokumentation ved anmodninger om ombeskikkelse kan ske enten ved at fremsende sigtedes/tiltaltes skriftlige ønske om ombeskikkelse (eksempelvis en SMS eller mail korrespondance) eller ved at den allerede beskikkede forsvarer anmoder om ombeskikkelse over for retten.

Til top Sidst opdateret: 30-04-2018 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk