Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Udfærdigelse af ekstrakt 

Præsidenten for Københavns Byret har i medfør af retsplejelovens § 357, stk. 4, jf. stk. 3, bestemt, at der i alle civile sager, der behandles af flere dommere eller under medvirken af sagkyndige, tilsender parterne senest en uge inden hovedforhandlingen retten en ekstrakt med kopier af de udvekslede processkrifter og af de dokumenter eller dele af dokumenter, der agtes påberåbt under sagen.

Se vejledning om udfærdigelse af ekstrakt
Til top Sidst opdateret: 16-06-2008 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk