Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Info-centeret 

Arkiv/journal- og udskriftkontor samt stævningstjenesten
Domhuset, Nytorv 25, st.
1450 København K

Telefon: 99 68 70 40

E-mail: info.kbh@domstol.dk 

Info-centeret er byrettens servicecenter, der vil kunne besvare de fleste generelle spørgsmål og yde generel vejledning. 

Info-centeret er beliggende i stueetagen i Domhuset, hvor byrettens brugere, herunder domsmænd, kan rette henvendelse, såfremt de har spørgsmål i forbindelse med besøg i byretten. 

Anmodninger om aktindsigt i byrettens afgørelser mv. kan ligeledes indleveres til info-centeret. Byretten har som udgangspunkt 10 dage til at behandle en anmodning om aktindsigt, men vil i øvrigt snarest muligt afgøre, om en anmodning kan imødekommes. Læs mere her.

Info-centeret varetager byrettens journal- og arkivfunktion for så vidt angår straffesager og civile sager.  

Indgående og udgående post sorteres i byrettens postcenter, der er tilknyttet info-centret.

Byrettens stævningstjeneste er også en del af infocenteret. Stævningstjenesten administrerer alt stævningsarbejde ved Københavns Byret. Det vil sige, at alle dokumenter fra byretten, andre retskredse, udlandet mv., der skal forkyndes i København, ekspederes her. 

Til top Sidst opdateret: 07-12-2017 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk