Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Retsmægling 

Her kan du læse mere om retsmægling
1. Retsmæglere:
Dommerretsmæglere:
Dommer Helle Fløystrup
Dommer Helle Krogh
Dommer Tina Gehlert Schmidt
Advokatretsmæglere:
Advokat Carsten Hove, advokatfirmaet Skjøde Knudsen & Partnere
 
2. Hvor foregår retsmæglingen
En retsmægling foregår i et almindeligt mødelokale. Hvis retsmægleren er en advokat, foregår mæglingen hos advokaten.
En mægling tager typisk fra 3 timer til en hel dag. Det er muligt at møde flere gange med mægleren.
 
3. Vejledning
Du læse Domstolsstyrelsens generelle vejledning om retsmægling her.
 
 
Retten i Kolding har besluttet at udbrede kendskabet til og brugen af retsmægling i en forsøgsperiode fra 1. august 2016 til 1. august 2017.
 
To vindere - ingen tabere
 
Retten i Kolding har besluttet at udbrede kendskabet til og brugen af retsmægling i en forsøgsperiode fra 1. august 2016 til 1. august 2017.
 
Retsmægling vil derfor være et opprioriteret punkt på alle forberedelsesmøder, ligesom vi vil udtage sager, som er fundet velegnede til retsmægling. Vi vil også foreslå retsmægling på senere stadier af forberedelsen for eksempel, når der er afholdt syn og skøn.
 
Erfaringer viser, at retsmægling i over halvdelen af sagerne fører til, at sagen bliver afsluttet på en måde, der er mere tilfredsstillende for parterne, end en dom.
 
Fordelene ved retsmægling er blandt andet:
 
Parterne har afgørende indflydelse på løsningen af deres konflikt
 
Parterne kan aftale løsninger, der ikke vil kunne opnås, hvis der skal afsiges dom
 
Konflikten og dermed retssagen vil kunne løses hurtigere end, hvis der  skal afsiges dom
 
Parterne sparer penge og energi i forhold til en fortsat retssag og vil dermed kunne komme hurtigt videre med deres liv
 
Selvom der ikke findes en løsning på konflikten, vil parterne ofte være blevet klogere på konflikten og deres egen sag, så muligheden for efterfølgende at indgå et forlig er blevet større.
 
Enhver konflikt, uanset om den drejer sig om private eller erhvervsforhold, kan som udgangspunkt løses ved retsmægling.
 
Retten i Kolding kan tilbyde at holde et mæglingsmøde indenfor 4 uger.
Eksempel på konflikter der kan løses ved retsmægling:

Det mener brugerne:

"Vi var til retsmægling med to dygtige og kompetente retsmæglere, der var rigtig gode til at få processen til at køre, og som var en væsentlig faktor i forhold til den fornuftige aftale, der blev indgået. Dette selvom sagen var en ret indviklet sag på det erhvervsretlige område, hvor man måske ikke fra starten ville have forventet, at mægling ville være en succesfuld fremgangsmåde."

"Klienten sagde, at hun ikke troede, at retsmægling kunne hjælpe parterne frem til et forlig, så hun havde kun sagt ja, fordi jeg havde talt så varmt om retsmægling. Så hun synes, at retsmægling var en positiv oplevelse, og det var dejligt at få lov til at blive hørt og fortælle sin mening uden at blive afbrudt, hvilket hun aldrig havde oplevet i Statsforvaltningen. Klienten virkede glad og lettet bagefter, og parterne, deres mødre og barnet stod efterfølgende sammen og talte foran retsbygningen."
 
Kunstneren og revisoren
En kunstner har gennem flere år i sin virksomhed og under et langvarigt ægtefælleskifte oparbejdet en gæld på flere hundrede tusinde kroner til en revisor. Revisoren er blevet udskiftet med en anden, som har anvendt nogle andre metoder, der er mere fordelagtige for kunstneren. Kunstnere er derfor meget utilfreds med det arbejde, som den første revisor har leveret. Kunstneren hverken kan eller vil betale regningen. Konflikten går kunstneren på i en grad, så han skifter fortov, hvis han møder sin gamle revisor på gaden. Konflikten bliver løst ved, at kunstneren giver et af sine kunstværker til revisoren. Revisoren har fået en form for betaling og skal ikke afskrive fordringen. For kunstneren er gælden ude af verden.
 
Naboerne
På Oles grund står et stort træ, som hænger ind over naboen, Thomas’, garage. Thomas mener, at taget på hans garage er blevet ødelagt på grund af træet, og at Ole skal betale for et nyt tag. I stedet for en traditionel retssag får naboerne tilbudt retsmægling. Da Thomas gerne vil finde en løsning, som passer dem begge og bevare det gode forhold til sin nabo, tager han imod tilbuddet. Under retsmæglingen bliver de enige om, at Ole får træet fældet, og at Thomas selv betaler taget.
 
Forældrene
Vibeke og Ole er gået fra hinanden efter 8 års ægteskab. De er uenige om, hvor børnene Silas og Agnete skal bo, og hvor meget samvær den af dem, som ikke får bopælen, skal have med børnene. Da Ole hurtigt efter bruddet finder en ny kæreste, kører konflikten helt op i en spids, fordi Vibeke synes, at Oles kæreste blander sig for meget. Derfor ønsker hun, at den fælles forældremyndighed skal ophøre, så Ole slet ikke skal have del i den mere. Parterne tager imod tilbuddet om retsmægling, og konflikterne løses ved, at de laver en aftale om, at de skal fortsætte med at have fælles forældremyndighed, at børnene skal bo hos Vibeke, og at der skal være en 7/7-ordning for Silas, mens Agnete skal have samvær med Ole efter en 5/9-ordning. De aftaler også, at de skal holde fælles fødselsdage for børnene, at de begge skal deltage i forældremøder og skolearrangementer, og at de ikke må bagtale hinanden overfor deres børn.
 
Fordelen ved retsmæglingen er, at de kan inddrage spørgsmål, som ikke kunne være taget med i en dom herunder:
-            Samvær og transport i forbindelse med samvær og ferie
-            Hvordan de fremadrettet skal kommunikere
-            Hvordan der rent praktisk kan være tøj til barnet i begge hjem
 
De kan med andre ord få det hele løst på én gang, så de ikke bagefter skal i Statsforvaltningen, og på den måde sikrer de, at børnene hurtigere får ro og ved, hvad de har at regne med.
 
 
Til top Sidst opdateret: 30-05-2016 
Retten i KoldingseperatorKolding Åpark 11seperator6000 KoldingseperatorTelefon: 99686800seperatorEmail: kolding@domstol.dk