Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Praktiske oplysninger 

Praktiske oplysninger om Københavns Byret

Åben for personlige og telefoniske henvendelser:
mandag-fredag kl. 8.30 - 15.00.

Tlf.: 99 68 70 00

E-mail:  kobenhavn@domstol.dk

Post til Københavns Byret:
Post til Københavns Byret adresseres til de pågældende afdelingers og sektioners postadresser. Post til sektion 3 og 4 adresseres dog til Domhuset.

Klik på adresserne for at få vist kort

Infocenteret:
Domhuset, Nytorv 25, st.
1450 København K

Telefon: 99 68 70 40
E-mail: info.kbh@domstol.dk

Regnskabsafdelingen:
Hestemøllestræde 6, 3. sal
1464 København K

Telefon: 99 68 70 30
EAN: 5798000161252
SE-nr.: 21240214
E-mail:  kasse.kbh@domstol.dk

Skifteafdelingen:
Hestemøllestræde 6
1464 København K

Telefon: 99 68 73 40
E-mail: skifte.kbh@domstol.dk

Notarialkontoret:
Hestemøllestræde 6
1464 København K

Online tidsbestilling
E-mail: notar.kbh@domstol.dk

Familieretten:
Hestemølllestræde 6
1464 København K

Telefon: 99 68 70 89
E-mail: familie.kbh@domstol.dk

Fogedafdelingen:
Mødelokale 1-6Klik på adressen for at få vist kort
Hestemøllestræde 6
1464 København K

Telefon 99 68 73 00
E-mail:  foged.kbh@domstol.dk

Politifremstillinger:
Hestemølllestræde 6
1464 København K

Telefon: 99 68 73 15
E-mail:  foged.kbh@domstol.dk

Tvangsauktionsafdelingen:
Mødelokale 11
Hestemøllestræde 6
1464 København K

Telefon 99 68 73 30
E-mail: tvang.kbh@domstol.dk

Administrationsafdelingen:
Domhuset, Nytorv 25, 1. sal
1450 København K
 

Telefon: 99 68 70 10
E-mail: adm.kbh@domstol.dk

Udskriftskontoret (anmodning om aktindsigt)
Domhuset, Nytorv 25
1450 København K

Telefon: 99 68 70 51
E-mail: udskr.kbh@domstol.dk


Retsafdelingerne:

Sektion 1
Retssal 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 og 9
Afdeling 1 (straffesager), 1A, 2A, 3A, 4B, 5B, 6B, 7C, 8C, 9C og 10S

Domhuset, Nytorv 25
1450 København K

Tlf: 99 68 71 00
E-mail: sektion1.kbh@domstol.dk

Sektion 2
Retssal 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21 og 60. Retssal 60 er beliggende Nytorv 27, porten.
Afdeling 2 (straffesager), 12A, 13A, 14A, 15B, 16B, 17B, 18C, 19C, 20S, 21C og 22D

Domhuset, Nytorv 25
1450 København K

Tlf: 99 68 71 50
E-mail: sektion2.kbh@domstol.dk

Sektion 3
Retssal 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31 og 32
Afdeling 3 (straffesager), 23A, 24A, 25A, 26B, 27B, 28B, 29C, 30S, 31C, 32C og 33D

Annekset
Slutterigade 1
1461 København K

Post skal sendes til Domhuset, Nytorv 25, 1450 København K.
Tlf: 99 68 72 00
E-mail: sektion3.kbh@domstol.dk 

Sektion 4
Retssal 36, 37, 38, 39, 41 og 42 alle beliggende på Frederiksberggade 1, 1459 København K.
Retssal 11, Domhuset Nytorv 25, 1450 København K. 

Mødelokale 10, Hestemøllestræde 6,  1464 København K.
Afdeling 4 (straffesager), 36A, 37A, 38A, 39B, 40S, 41B, 42B, 43C 44C, 45C og 46D

Frederiksberggade 1
1459 København K

Post skal sendes til Domhuset, Nytorv 25, 1450 København K.
Tlf: 99 68 72 50
E-mail: sektion4.kbh@domstol.dk


Afdeling 50S
Domhuset, Nytorv 25
1450 København K

Tlf: 99 68 70 40
E-mail: fly.kbh@domstol.dk


Afdeling 80
Retssal 81
Hestemøllestræde 6
1464 København K

Tlf: 99 68 70 39
E-mail: afd80.kbh@domstol.dk


Retssal 70
Annekset
Slutterigade 1
1461 København KRetssal 71 "Kendelsesafdelingen"
Annekset
Slutterigade 1
1461 København K
´


Retssal 80
Hestemøllestræde 6
1464 København K


Dommervagten
Slutterigade 1
1461 København K


Indlevering af processkrifter eller andet materiale

Meddelelser og processkrifter, der sendes til Københavns Byret pr. post eller indleveres til Byretten, anses for modtaget den pågældende dag, hvis materialet modtages inden for åbningstiden.

Materiale der modtages efter kl. 15.00, vil blive anset for modtaget den næste dag, hvor Byretten har åbent.

Meddelelser og processkrifter, der sendes til Byretten digitalt, anses for at være kommet frem til Byretten på det tidspunkt, hvor Byretten er i stand til at behandle eller læse meddelelsen. Det er uden betydning, om tidspunktet er uden for den almindelige kontortid.

Civile sager

Københavns Byret har den 20. november 2017 taget det nye Civilsystem i brug. Det betyder, at fra den 20. november 2017 skal anlæggelse af alle civile sager ved Københavns Byret ske via minretssag.dk. Alle dokumenter i sagen kan herefter ikke fremsendes til retten på anden måde end via minretssag.dk, medmindre parten er fritaget fra at anvende minretssag.dk.

Andre sager

Hvis en civil sag er fritaget for at bruge minretssag.dk, eller hvis der er tale om andre sagstyper end civile sager, fx en straffesag, et betalingspåkrav, en fogedsag eller en skiftesag, kan processkrifter og dokumenter fremsendes digitalt ved anvendelse af følgende retningslinjer: Retningslinjer for brug af e-mail

Til top Sidst opdateret: 15-04-2019 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk