Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Journalister 

Nyttige links til journalister

Lukkede døre
Retten kan i særlige tilfælde bestemme, at ingen andre end sagens parter o.l. må overvære retsmødet. Sådanne sager siges at foregå for "lukkede døre". Retten skal normalt træffe en afgørelse om "dørlukningen" ved en kendelse, dvs. at afgørelsen skal være begrundet.

Dørlukning finder altid sted i sager om skilsmisse og separation o.l. Dørene kan lukkes, når der skal afgives forklaring om forretningshemmeligheder eller i straffesager, når det er særligt påkrævet - f.eks. sager om seksualforbrydelser o.l. Dørene kan lukkes, når hensyn til efterforskningen gør det nødvendigt, at offentligheden ikke får adgang.

Hvis du allerede er inde i retssalen og retten bestemmer, at dørene skal lukkes, skal du gå ud med det samme. Du kan eventuelt blive fjernet af politiet.

Hvis et retsmøde foregår for lukkede døre, er der ofte opsat et stort og tydeligt skilt uden for retslokalet. Dørlukningen kan dog også fremgå af retslisten. Hvis det ikke fremgår, at sagen behandles for lukkede døre, kan du gå ud fra, at du - naturligvis stille og roligt - har lov til at gå ind i retssalen og overvære, hvad der sker, uanset om retsmødet allerede er startet.

Du kan forlade retssalen når som helst.

Referatforbud
Det er normalt tilladt at fortælle andre, hvad der skete i den offentlige retssag, som du netop har overværet. I straffesager kan retten dog bestemme, at der skal nedlægges et "referatforbud", hvis den sigtede er under 18 år. Man kan også nedlægge "referatforbud", hvis offentlig gengivelse kan skade opklaringen af sagen. Eller hvis en person bliver udsat for fare eller bliver krænket af det, du fortæller til andre.

Navneforbud
Retten kan bestemme, at der nedlægges et "navneforbud". Navneforbud kan nedlægges i en straffesag, hvis nogen beder om det, og offentlig gengivelse må antages at bringe nogens sikkerhed i fare eller vil udsætte nogen for unødvendig krænkelse. I disse tilfælde er det forbudt at nævne vedkommendes navn, stilling eller bopæl (eller andre ting, der kan identificere den pågældende) for andre.

Overtrædelse af et referatforbud eller navneforbud straffes med bøde.

Retslister på ekstranettet
Domstolsstyrelsen har udviklet et lukket websted på domstol.dk, hvor på forhånd godkendte repræsentanter for medierne kan få adgang til domstolenes uanonymiserede retslister i straffesager. Retslister på ekstranettet minder visuelt om de retslister, retterne hænger op uden for retslokalet, og indeholder berammelser 14 dage frem i tiden. Retslisterne er baseret på de data, der trækkes fra retternes sagsbehandlingssystemer, og bliver opdateret automatisk tre gange i døgnet. Retterne har desuden mulighed for manuelt at opdatere sagsbehandlingssystemet og dermed også retslisterne.

Opdatering af sagerne foregår således stort set løbende, men det er naturligvis ikke muligt at opdatere retslisterne, før sagerne er registreret i rettens IT system. Afviklingen af grundlovsforhør i Københavns Byret foregår i Dommervagten beliggende på Politigården i Otto Mønsteds Gade 4, 1571 København V. Københavns Byret får om morgenen af politiet oplysning om dagens fremstillinger og begæringer, men der sker meget ofte ændringer i løbet af dagen, således at nogle sager kan falde bort, andre kan komme til, ligesom rækkefølgen kan blive byttet om. Hvis du som journalist ønsker nærmere oplysninger om, hvilke sager der skal behandles i Dommervagten i Københavns Byret, må Byretten derfor henvise dig til fortsat at kontakte den vagthavende anklager i Dommervagten på tlf. 35 21 66 00.

Til top Sidst opdateret: 03-11-2015 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk