Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Om Københavns Byret 

Her finder du oplysninger om rettens opgaver og medarbejdere.
Du kan også læse lidt om rettens historie.

Københavns Byret er den største af Danmarks 24 byretter. Retten betjener en stor del af Københavns Kommune samt Dragør og Tårnby kommuner. Retskredsen betjener ca. 400.000 indbyggere.

De områder af Københavns Kommune, der ikke hører under Københavns Byret, er Bispebjerg – Brønshøj provsti, Valby - Vanløse provsti og Sydhavns Sogn. Det betyder, at adresser med postnummer 2500, 2700 og 2720 hører under Retten på Frederiksberg. Postnumrene 2200, 2400 og 2450 deles mellem Københavns Byret og Retten på Frederiksberg.  Ved tvivl om retskredsen, kan du få hjælp her.

Byrettens præsident har det øverste ansvar for administrationen af retten.

I byretten er foruden retspræsidenten ansat 61 jurister fordelt med 40 dommere og 4 retsassessorer og 17 dommerfuldmægtige samt ca. 160 ikke-jurister fordelt mellem kontorfunktionærer, service - og sikkedhedsmed-arbejdere, vagtmestre, portnere, it-medarbejdere, elever og jobtrænere.  

Københavns Byret behandler civile sager og straffesager, skiftesager, notarialforretninger og fogedsager. Sager om gældssanering, betalings-standsning, tvangsakkord, konkurs og opløsning af aktie- og anpartssel-skaber behandles ikke af byretten, men i Sø- og Handelsretten i København. Tinglysning af dokumenter mv. foregår ved Tinglysningsretten i Hobro.

Til brug for behandling af civile sager og straffesager har byretten i alt 38 retssale til rådighed, som er beliggende henholdsvis på Domhuset på Nytorv 25-27 (retssal 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21 og 60), i Annekset i Slutterigade 1 (22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 70 og 71), i Hestemøllestræde 6 (retssal 80, 81 og Mødelokale 10) og på Frederiksberggade 1 (retssal 36, 37, 38, 39, 41 og 42).

Grundlovsforhør foregår i Dommervagten, Københavns Byret, Annekset, Slutterigade 1, retssal 22, st.th., 1461København K.

Behandling af anmodning om iværksættelse af foranstaltninger under efterforskning foregår normalt i Kendelsesafdelingen, retssal 71, Annekset, Slutterigade 1, tirsdag-fredag.

Skiftesager, notarialforretninger og fogedsager behandles i Hestemøllestræde 6.

Herudover har byretten på Domhuset på Nytorv etableret et infocenter, som vil kunne besvare de fleste generelle spørgsmål og yde generel vejledning. Stævninger og anmodninger om udskrifter kan indleveres til infocentret.

Byrettens regnskabsafdeling er beliggende i Hestemøllestræde 6, 3. sal.

Til top Sidst opdateret: 11-06-2019 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk