Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Aktuelle ekspeditions- og berammelsestider  

Her kan du se rettens aktuelle ekspeditions- og berammelsestid og indtil der kan afholdes retsmøde.

Berammelsestid er den tid det forventes at vare fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse og indtil der kan afholdes retsmøde.

Civile sager

 • Forberedende (telefonmøde): Berammelsestid 2 uger
 • Hovedforhandling småsager, forældreansvarssager ægteskabssager m.m. (½ retsdag): Berammelsestid 5 uger
 • Hovedforhandling Alm. civilesager (1 retsdag): Berammelsestid 10 uger

Straffesager

 • Hastesager – vold: Berammelsestid 2 uger
 • Domsmandssager m.m(½ retsdag): Berammelsestid 4 uger
 • Domsmandssager m.m (1 retsdag): Berammelsestid 6 uger
 • Øvrige små straffesager (politianklagersager: Berammelsestid 4 uger

Skifteretssager

Dødsboer

Skifteretten indkalder ikke til møde i dødsboer.

Skifteretten modtager dødsanmeldelsen fra præsten ca. 1 uge efter dødsfaldet.

Herefter sendes skifteretten et brev med en vejledning til boets kontaktperson.

Der står blandt andet i vejledningen, at kontaktpersonen skal rette telefonisk henvendelse til skifteretten i løbet af knapt 2 uger.

Al post vedrørende dødsboer ekspederes ca. 2 uger efter, at skifteretten har modtaget papirerne i korrekt udfyldt stand.

Skifterettens post sendes overvejende som B-post, hvilket giver en forsendelsestid på op til 5 dage.

I øjeblikket har vi op til 2 ugers ventetid på udlevering af skifteattest

Andre skiftesager

Der holdes møder i gældssaneringer og tvangsopløsningssager indenfor 10-14 dage efter, at sagen er modtaget.

Der holdes møder i ægtefælleskifter indenfor 4-5 uger efter, at sagen er modtaget.

Konkurser og rekonstruktioner behandles hurtigst muligt, typisk inden for 1 uge.

Fogedsager

 • Huslejesager på kontoret: 2-3 uger til den effektive udsættelse.
 • Udkørende fogedforretninger: 2-3 uger
 • Almindelige udlægssager: 2-4 uger
 • Pantebrevsudlæg: 2-4 uger
 • Samværssager: 1-2 uger
 • Tvangsauktioner: 7-8 uger
 • Vejledningsmøder: inden 7dage.
Til top Sidst opdateret: 03-05-2018 
Retten i HolstebroseperatorStationsvej 58seperator7500 HolstebroseperatorTelefon: 99685400seperatorEmail: holstebro@domstol.dk