Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Brugerundersøgelse 2009 
15-03-2010 

Her kan du læse brugerundersøgelsen 2009 for Retten i holstebro.
 

Brugerundersøgelse af Danmarks domstole 2009

 

En stor tak til de brugere ved Retten i Holstebro, professionelle som private, der har brugt tid på at svare på et spørgeskema i brugerundersøgelsen.

 

Vi er den dømmende myndighed, men det betyder ikke, at vi er fuldkomne. Vi er sat i verden for at vogte demokrati og retssikkerhed, og vores fornemmeste opgave er at skelne ret fra uret. Vi har brug for at vide, hvordan borgere og brugere oplever, at vi løser denne opgave. Det var derfor med stor spænding, at vi modtog resultatet af brugerundersøgelsen, som nu offentliggøres.

 

Vi vurderer, at resultatet for Retten i Holstebro over en bred kam er meget gennemsnitligt i forhold til det resultat, der er opnået ved domstolene som helhed. Statistiske tal kan sjældent stå alene, men skal forstås i den sammenhæng, som tallene indgår i. Vi vil nu gå i gang med en indgående analyse af resultatet. Vi vil udvælge en række indsatsområder, som vi vil arbejde målrettet med, og vi håber, at I som brugere allerede i 2010 vil opleve, at vi har sat yderligere fokus på borger- og brugerperspektivet.

Her kan du finde resultatoversigten og læsevejledningen for Retten i Holstebro.

 

Rettens service er et område, som vi konstant har fokus på. Vi vil som minimum fastholde vort nuværende serviceniveau. Vi vil derudover undersøge, hvordan vi højere grad kan anvende f.eks. e-mail i kommunikationen.

 

Brugernes vurdering af rettens fysiske rammer er overraskende positiv. Medio 2012 flytter rettens hovedafdeling i Holstebro til en ny retsbygning. Der kan ikke inden da forventes væsentlige forandringer i bygningsindretning m.v. Med hensyn til afdelingskontoret i Thisted vil vi overveje, hvilke muligheder der er, for at ændre i bygningsindretningen, således at de fysiske rammer kan leve op til den standart, der gælder for lokalerne ved Danmarks Domstoles.

 

Rettens mødeledelse vurderes af brugerne til at ligge lidt under landsgennemsnittet. Resultatet kræver en lidt dyberegående analyse. Tilbagemeldingen på en foreløbig undersøgelse blandt rettens advokater, viser at advokaterne oplever, at mødeledelsen ved Retten i Holstebro er på samme niveau, som ved andre retter. Resultatet vil under alle omstændigheder betyde, at mødeledelsen ved retten vil få yderligere opmærksomhed.

 

Rettens afgørelser. Kvalitet er et område vi altid har fokus på. Afgørelsernes indhold og form har høj prioritet. Vi vil have særlig opmærksomhed på at målrette afgørelserne efter brugernes behov.

 

Rettens sagsbehandlingstid­er er efter vores opfattelse tilfredsstillende på næsten alle områder og på nogle områder meget tilfredsstillende. Vi forventer inden for de nærmeste måneder, at vi på alle områder opfylder de mål, der er fastsat for sagsbehandlingstider ved Danmarks Domstole. Vi vil fastholde det høje niveau på dette område.

 

Brugernes oplevelse af retten og den overordnet tilfredshed med retten er spørgsmål, der i nogen grad knytter sig til de foran nævnte indsatsområder. Brugernes vurdering af rettens effektivitet giver naturligvis anledning til særlig fokus på dette område

 

Resultaterne af undersøgelsen kommer nu til at indgå i det igangværende arbejde med strategi og handlingsplan for retten i Holstebro for 2010 og i årene fremover. Vi vil her bl.a. fokusere på de områder, som brugerne har peget som de mindst tilfredsstillende, og overveje hvordan vi bedst kan imødekomme brugerønskerne i vores daglige arbejde.

 

 

Hardy Brunsgaard Pedersen

Retspræsident

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
Retten i HolstebroseperatorStationsvej 58seperator7500 HolstebroseperatorTelefon: 99685400seperatorEmail: holstebro@domstol.dk