Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Notarforretninger 

Notarforretninger foretages:

 
I Holbæk, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk (find os her):
 
Mandage kl. 9.00-12.00 
 
Onsdage kl. 13.00-14.30
 
Fredage kl. 9.00-12.00

Det bemærkes, at fredag den 22. maj 2020 er der lukket for notarforretninger.

Tidsbestilling er nødvendig. Brug linket til højre eller ring til retten på
99 68 66 00.
 
Betaling for notarforretninger i Holbæk kan ske kontant eller med dankort. 

I Kalundborg (kun testamenter), Banegårdspladsen 1, 4400 Kalundborg (find os her):

Der foretages notarforretninger vedrørende testamenter i Kalundborg den første onsdag i måneden.

Tidsbestilling er nødvendig. Brug linket til højre eller ring til retten på            99 68 66 00.

Betaling for notarforretninger i Kalundborg skal ske kontant med aftalte penge.  

Udkørende notarforretning:

Hvis du på grund af fysisk svækkelse ikke er i stand til at møde på rettens kontor, kan det telefonisk aftales, at en notarforretning foretages uden for rettens lokaler, for eksempel i dit hjem, eller på sygehuset, hvis du er hospitalsindlagt. Du skal betale notarens transport.

Retten kan kontaktes på telefon 99 68 66 00 på hverdage fra 8.30 til 15.00.

Formkrav:

Husk at medbringe billedlegitimation i form af pas eller kørekort. Såfremt du ikke har billedlegitimation, er det muligt at få sin advokat til at bevidne din identitet. 

Skal du have notarialbekræftet et dokument for et firma, skal du huske tegningsudskrift fra CVR og eventuel fuldmagt.  Tegningsudskriften må ikke være ældre end 1 måned gammel.

Fremtidsfuldmagter

Lov om fremtidsfuldmagter træder nu i kraft, og fra den 1. september 2017 kan du oprette og digitalt underskrive en fremtidsfuldmagt i Fremtidsfuldmagtsregistret. Fuldmagten skal efterfølgende vedkendes for en notar.
 
En fremtidsfuldmagt kan oprettes af en person, der er fyldt 18 år, og som er i stand til at handle fornuftsmæssigt.
 
Ved fremtidsfuldmagten giver du en eller flere personer fuldmagt til at handle på dine vegne, hvis du en gang i fremtiden mister evnen til at varetage dine økonomiske eller personlige forhold. Der er tale om en hvilende fuldmagt, der eventuelt på et senere tidspunkt, kan sættes i kraft af Familieretshuset.
 
Fremtidsfuldmagten oprettes og underskrives digitalt på www.tinglysning.dk.
 
Når fremtidsfuldmagten er oprettet og underskrevet, skal den vedstås af en notar.
 
Notaren anmelder fremtidsfuldmagten, og du skal i den forbindelse oplyse sagsreference til notaren.
 
Det fremgår af Lov om fremtidsfuldmagter § 3, at notaren skal afgive erklæring om
 
  1. fuldmagtsgiverens identitet,
  2. om, hvorvidt fuldmagtsgiver er i stand til at fornuftsmæssigt at oprette fremtidsfuldmagten,
  3. om, hvilke personer, der er til stede under notarialforretningen, og
  4. om andre omstændigheder af betydning for fremtidsfuldmagtens gyldighed.
 
Du skal derfor medbringe legitimation med billede eks. pas eller kørekort til notarforretningen. Du kan også møde med en advokat, der kan bekræfte din identitet.
 
Retsafgiften er 300 kr.
 
Læs Justitsministeriets vejledning her.
 
Til top Sidst opdateret: 29-07-2019 
Retten i HolbækseperatorDomhusstræde 1seperator4300 HolbækseperatorTelefon: 99686600seperatorEmail: holbaek@domstol.dk