Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sygdom 

Lovligt forfald på grund af sygdom
Hvis en person, der er lovligt indkaldt til et retsmøde, er forhindret i at møde i retten på grund af sygdom, vil retten ofte kræve oplysninger om pågældendes sygdom nærmere dokumenteret inden for en nærmere fastsat frist.
 
Det vil i den forbindelse være afgørende for retten at vide, om sygdommen kun vedrører det konkrete retsmøde, eller om sygdommen for et længere tidsrum eller varigt udelukker den pågældendes tilstedeværelse i retten.
 
Du skal hente blanket til lægeerklæring til brug for dokumentation for lovligt forfald på grund af sygdom ved møde i retten her
Til top Sidst opdateret: 25-07-2017 
Retten i HolbækseperatorDomhusstræde 1seperator4300 HolbækseperatorTelefon: 99686600seperatorEmail: holbaek@domstol.dk