Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ejendomsdom 
22-02-2019 

Indkaldelse
Herved indkalder Retten i Holbæk i medfør af retsplejelovens § 476, jf. mortifikationslovens § 6 til et retsmøde
 
Tirsdag den 13. august 2019 kl. 9.30
 
i retssal H, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk, til behandling af begæring om adkomst til matr. nr. 28 CV Jyderup By, Jyderup, beliggende
Aldersrovej 12, 4450 Jyderup.
 
Begæringen er fremsat af Boet efter Ruth Engelbreckt Jensen v/advokat Per
Henning Jensen.
 
Alle, der mener at have rettigheder over denne ejendom, opfordres til at give møde.

 

Peter Rostgaard Ahleson
dommer
Til top Sidst opdateret: 22-02-2019 
Retten i HolbækseperatorDomhusstræde 1seperator4300 HolbækseperatorTelefon: 99686600seperatorEmail: holbaek@domstol.dk