Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Forvaringsdom 
21-03-2019 

Forvaring for grov vold og trusler

39-årig mand idømt forvaring for grov vold og trusler mod sin daværende kæreste og samlever

Sagsnummer: 3964/2018
 
Sagen kort fortalt
En 39-årig mand fra Vestsjælland blev fundet skyldig i over nogle dage i februar 2018 at have udsat sin daværende samlever for vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter i gentagelsestilfælde, jf. straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1, samt trusler efter straffelovens § 266. Retten mente dog ikke, at volden var foregået under særdeles skærpende omstændigheder, og volden var derfor ikke omfattet af straffelovens § 246. Han blev også dømt for hærværk, blandt andet ved at have dræbt samleverens kanin, og for besiddelse af ca. 23 gram hash til eget brug.
 
Anklagemyndigheden nedlagde påstand om, at tiltalte skulle idømmes forvaring.
 
Tiltaltes påstand var frifindelse i det ikke-erkendte omfang samt udmåling af en tidsbestemt straf.
 
Retten fandt, at betingelserne for at idømme forvaring efter straffelovens § 70, stk. 1, var opfyldt. Tiltalte blev herefter idømt forvaring, der er en tidsubestemt sanktion.
 
Sagen var en nævningesag og alle voterende var enige om dommens resultat – både for så vidt angår skyldsspørgsmålet og spørgsmålet om sanktion.  
 
Tiltalte valgte at anke dommen med påstand om frifindelse i det ikke-erkendte omfang samt formildelse.
 
Tiltalte, der har været varetægtsfængslet siden februar 2018, blev efter dommen fortsat varetægtsfængslet.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Holbæk den 20. marts 2019.
Til top Sidst opdateret:  
Retten i HolbækseperatorDomhusstræde 1seperator4300 HolbækseperatorTelefon: 99686600seperatorEmail: holbaek@domstol.dk