Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i Kundby-sagen 
18-05-2017 

Den nu 17-årige pige fra Kundby er idømt fængsel i 6 år.
Et nævningeting ved Retten i Holbæk har i dag afsagt dom i Kundby-sagen. Den nu 17-årige pige er idømt fængsel i 6 år med 9 stemmer ud af i alt 12. Et mindretal på 2 stemmer har stemt for at fastsætte straffen til forvaring, og et mindretal på 1 stemme har stemt for at fastsætte straffen til fængsel i 10 år.
 
Flertallet har lagt særlig vægt på, at pigen var 15 år på gerningstidspunktet, og at hun ikke tidligere er straffet. Endvidere er der lagt vægt på oplysningerne om pigens umodenhed og på beskaffenheden af de strafbare forberedelseshandlinger. Uanset Retslægerådets vurdering af den nu 17-åriges farlighed og af behovet for anvendelse af forvaring har flertallet vurderet, at der efter en samlet bedømmelse af oplysningerne om den nu 17-årige pige ikke er fuldt tilstrækkeligt grundlag for at anvende forvaring.
 
Der henvises til rettens pressemeddelelse af 16. maj 2017 vedrørende skyldspørgsmålet.
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Anette Rahr Codam (telefon 99 68 67 00 eller 25 10 79 08).
Til top Sidst opdateret: 18-05-2017 
Retten i HolbækseperatorDomhusstræde 1seperator4300 HolbækseperatorTelefon: 99686600seperatorEmail: holbaek@domstol.dk