Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom for egentligt hjemmerøveri 
21-11-2019 

21-årig mand dømt ved nævningeting
Sagsnummer: 1916/2019
Sagen kort fortalt
Tiltalte, en 21-årig mand, var tiltalt for hjemmerøveri efter straffelovens § 288, stk. 2, ved den 23. februar 2019 sammen med to pt. uidentificerede medgerningsmænd at have trængt ind i et privat hjem i Højby hos to gymnasieelever, som de ved vold og trusler frarøverede forskellige genstande, herunder deres punge, kontanter, et kørekort og en foldekniv. Tiltalte var endvidere tiltalt for at have besiddet en foldekniv ved anholdelsen to dage efter røveriet.
 
Tiltaltes påstand var frifindelse for hjemmerøveri, mens han erkendte besiddelsen af foldekniven. Tiltalte nægtede at have kendskab til de forurettede og episoden.
 
Sagen var en nævningesag.
 
Alle nævninger og dommere fandt det ud fra oplysningerne i sagen bevist, at tiltalte var skyldig i hjemmerøveri og besiddelse af foldekniven. Herved lagde retten særlig vægt på fundet af chatbeskeder på tiltaltes telefon, hvoraf fremgik en aftale om en rulleforretning på gymnasieelevernes adresse i Højby, og at tiltalte ved en fotokonfrontation blev udpeget af den ene gymnasieelev som gerningsmand, at tiltaltes dna med stor sikkerhed blev fundet på en køkkenkniv, som gerningsmændene havde truet med og efterladt på stedet, og endelig at tiltalte ved sin anholdelse to dage efter hjemmerøveriet var i besiddelse af det kørekort og den foldekniv, som gerningsmændene havde frarøvet gymnasieeleverne.
 
Retten fandt, at der herved var tale om et egentligt hjemmerøveri, idet gerningsmændene ikke havde nogen personlig relation til ofrene, da motivet for røveriet var en formodning om værdier i ofrenes hjem, og da gerningsmændene var trængt ind i det private hjem, uanset at beboerne var hjemme. Et sådant hjemmerøveri anses efter en strafskærpelse i 2011 for at være af så grov beskaffenhed, at det som udgangspunkt skal straffes med fængsel i 5 år. Retten fandt ikke grundlag for at fravige udgangspunktet for strafudmåling i denne sag, hvorfor tiltalte blev idømt fængsel i 5 år.
 
Tiltalte udbad sig ved domsafsigelsen 14 dages betænkningstid til at overveje anke af dommen.
 
Tiltalte, der har været varetægtsfængslet siden den 25. februar 2019, blev efter dommen fortsat varetægtsfængslet.
 
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Holbæk den 21. november 2019.
Til top Sidst opdateret: 21-11-2019 
Retten i HolbækseperatorDomhusstræde 1seperator4300 HolbækseperatorTelefon: 99686600seperatorEmail: holbaek@domstol.dk