Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fængsel i 8 år for drabsforsøg og ulovlig våbenbesiddelse 
03-02-2020 

En nu 43-årig mand er dømt for drabsforsøg samt ulovlig besiddelse af to skydevåben begået i april 2019 på en landejendom ved Jyderup.
 
Sagsnummer: 3157/2019
 
Sagen kort fortalt
Den 8. april 2019 om eftermiddagen blev en mand, der var bosat i Storkøbenhavn, ramt af skud i brystet samt hovedet, mens han befandt sig på en landejendom ved Jyderup. På ejendommen boede bl.a. en nu 43-årig mand, der senere samme aften blev anholdt af politiet og sigtet for at have skudt den førstnævnte mand. På ejendommen blev der senere fundet et oversavet haglgevær samt en skarpladt riffel med tilhørende magasin. Den skudramte mand overlevede bl.a. på grund af lægelig behandling.
 
Der var rejst tiltalte for drabsforsøg, jf. straffelovens § 237, jf. § 21 samt ulovlig besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder, jf. straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3.
 
Tiltalte nægtede sig skyldig i drabsforsøg og erkendte til dels ulovlig våbenbesiddelse.
 
Dommens resultat
Retten fandt det bl.a. på baggrund af tiltaltes egen forklaring, flere vidneforklaringer, en våbenteknisk erklæring samt retsmedicinske oplysninger bevist, at tiltalte forsætligt med et oversavet haglgevær havde skudt den anden mand i brystet og hovedet, og at tiltalte herved at tiltalte herved havde haft til hensigt at dræbe den pågældende, eller at tiltalte i hvert fald indså det som overvejende sandsynligt, at pågældende ville afgå ved døden som følge af skuddene. Retten fandt det endelig bevist, at tiltalte, der efter skudepisoden bar en skarpladt riffel på offentlig vej, var skyldig i ulovlig våbenbesiddelse efter straffeloven med hensyn til det oversavede haglgevær samt riflen.
 
På den baggrund nåede retten frem til, at tiltalte havde gjort sig skyldig i den rejste tiltale.
 
Straffen blev fastsat til fængsel i 8 år. Tiltalte fik endvidere konfiskeret de ulovlige våben og blev pålagt at betale erstatning og godtgørelse til den forurettede mand.
 
Sagen var en nævningesag, og der var blandt alle de voterende enighed om skyldspørgsmålet. Der blev afgivet 10 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 8 år og 2 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 7 år.
 
Tiltalte udbad sig betænkningstid med hensyn til spørgsmålet om anke.
 
Tiltalte blev efter dommen varetægtsfængslet.
 
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Holbæk den 3. februar 2020.
Til top Sidst opdateret: 03-02-2020 
Retten i HolbækseperatorDomhusstræde 1seperator4300 HolbækseperatorTelefon: 99686600seperatorEmail: holbaek@domstol.dk