Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Aktuelle ekspeditions- og berammelsestider 

Her kan du se rettens aktuelle ekspeditions- og berammelsestider for forskellige typer sager.

Tallene opdateres løbende og mindst en gang hver 3. måned.

Straffesager

Berammelsestiden i straffesager er opgjort i antal dage, fra sagen er modtaget eller er klar til retsmøde og indtil første ledige tid, retten kan tilbyde.

 Straffesager  

Dage

Domsmandssag ½ dags varighed

60

Domsmandssag 1 dags varighed

90

Sag om vold, våben og voldtægt

37

Andre straffesager

60


Civile sager

Berammelsestiden i civile sager er opgjort i antal dage,
 fra sagen er klar til retsmøde og indtil første ledige tid, retten kan tilbyde.

Du kan selv medvirke til, at din civile sag behandles uden unødig ventetid. Læs mere her

Civile sager

Dage

Retsmægling

60

Hovedforhandling ½ dags varighed

90

Hovedforhandling 1 dags varighed

100

 

Familiesager


Berammelsestiden i familiesager er opgjort i antal dage, fra sagen er klar til retsmøde og indtil første ledige tid, retten kan tilbyde.

Familiesager

Dage

Forældreansvarssag tlf. møde

30

Forældreansvarssag forberedende møde

60

Forældreansvarssag hovedforhandling 

120

Tvangsfuldbyrdelsessag

7

Fogedsager

Berammelsestiden i fogedsager er opgjort i antal dage,
fra sagen er modtaget og indtil første ledige tid, retten kan tilbyde.

Fogedsager

Dage

Almindelig fogedsag

50

Udkørende sag om udsættelse af lejemål

21

Tvangsauktion

50


Dødsboskiftesager

Berammelsestiden i dødsboskiftesager er opgjort i antal dage,
fra anmeldelse/anmodning modtages og indtil mødet holdes, eller  anmodningen behandles.

Dødsboskiftesager

Dage

Første henvendelse til boets kontaktperson   

5

Telefonmøde i dødsbo

10

Afsendelse af skifteretsattest

14

Opkrævning af boafgift efter SKAT har godkendt værdierne

30

 

Insolvensskiftesager

Berammelsestiden i insolvenssager er opgjort i antal dage,
fra sagen er modtaget og indtil første ledige tid, retten kan tilbyde.

Insolvenskiftesager

Dage

Gældssanering                         

21

Konkurs, egenbegæring

3

Konkurs, kreditorbegæring

7

Tvangsopløsning

30

Til top Sidst opdateret: 24-09-2019 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk