Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Straffesager uge 46 

Her kan du se, hvilke sager der er på i uge 46.

Opmærksomheden henledes på, at der kan være nedlagt forbud mod offentlig gengivelse af navn, stilling eller bopæl på sigtede (tiltalte) eller andre under sagen nævnte personer eller mod, at de pågældendes identitet på anden måde offentliggøres (navneforbud).

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
11-11-2019 kl.09:15. Retssal 5. Rettens j.nr.: SS 7-2412/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Karsten Rifbjerg Erichsen
Sagen drejer sig om: færdsel i Hillerød
Advokat: Janus Malcolm Pedersen
Anklagemyndighed: Spec
Politiets journalnr.: 0900-81409-00456-18

 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Nævningesager
11-11-2019 kl.09:15. Retssal 1. Rettens j.nr.: SS 9-2415/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Betina Heldmann
Dommer: Marianne Peschcke-Køedt
Dommer: Louise Høgh Jørgensen
Sagen drejer sig om: besiddelse af våben og narkotika, Skævinge, fortsat sag
Advokat: Henrik Dupont Jørgensen
Advokat: Michael Johan Jørgensen
Anklagemyndighed: SEØ
Politiets journalnr.: 0100-71290-00002-19


Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
11-11-2019 kl.09:15. Retssal 8. Rettens j.nr.: SS 9-4888/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Mette Sørensen
Sagen drejer sig om: vold §244 i Skibby
Advokat: Karen Damgaard
Anklagemyndighed: Alm
Politiets journalnr.: 0900-73241-00588-19


Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
11-11-2019 kl.09:35. Retssal 5. Rettens j.nr.: SS 7-3964/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Karsten Rifbjerg Erichsen
Sagen drejer sig om: Spirituskørsel mv - Ølstykke
Anklagemyndighed: Alm
Politiets journalnr.: 0900-80117-00028-19


Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
11-11-2019 kl.10:20. Retssal 5. Rettens j.nr.: SS 7-2902/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Karsten Rifbjerg Erichsen
Sagen drejer sig om: hastighedsovertrædelse uden førreret i Ølstykke
Anklagemyndighed: Alm
Politiets journalnr.: 0900-81685-00133-19


Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
11-11-2019 kl.13:00. Retssal 5. Rettens j.nr.: SS 8-1256/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Karsten Rifbjerg Erichsen
Sagen drejer sig om: Trusler - Veksø
Advokat: Jeannette Eilertsen
Anklagemyndighed: Alm
Politiets journalnr.: 0900-70308-00128-18


Straffesag, Sager m/lægdommere, Færdsel m/domsmænd
12-11-2019 kl.09:15. Retssal 8. Rettens j.nr.: SS 8-3519/2018
Retsmødet er offentligt
Dommer: Lene Faursby Ahlers
Sagen drejer sig om: Legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter m.v. - Skibby
Advokat: David Francis Lublin
Anklagemyndighed: Alm
Politiets journalnr.: 0900-70681-00030-17


Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
12-11-2019 kl.09:15. Retssal 1. Rettens j.nr.: SS 8-974/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Signe Borregaard Rasmussen
Sagen drejer sig om: vold - Hillerød
Advokat: Jan Aarup
Anklagemyndighed: Alm
Politiets journalnr.: 0900-73241-00026-19

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
12-11-2019 kl.13:00. Retssal 3. Rettens j.nr.: SS 7-3102/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Signe Borregaard Rasmussen
Sagen drejer sig om: færdselsloven - Hillerød
Anklagemyndighed: Spec
Politiets journalnr.: 0900-81271-05634-17

 
Straffesag, Grundlovssager, Almindelige
12-11-2019 kl.13:00. Retssal 6. Rettens j.nr.: SS 9-4908/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Karsten Rifbjerg Erichsen
Sagen drejer sig om: Fristforlængelse
Advokat: Flemming Hessner
Anklagemyndighed: Alm
Politiets journalnr.: 0900-75311-00354-19

Straffesag, Grundlovssager, Almindelige
12-11-2019 kl.13:00. Retssal 6. Rettens j.nr.: SS 9-4975/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Karsten Rifbjerg Erichsen
Advokat: Jan Aarup
Anklagemyndighed: Alm
Politiets journalnr.: 0900-75311-00354-19


Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
12-11-2019 kl.13:20. Retssal 3. Rettens j.nr.: SS 7-3063/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Signe Borregaard Rasmussen
Sagen drejer sig om: Kørsel i påvirket tilstand mv. - Hillerød
Anklagemyndighed: Spec
Politiets journalnr.: 0900-80117-00079-18


Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
12-11-2019 kl.14:00. Retssal 3. Rettens j.nr.: SS 7-3105/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Signe Borregaard Rasmussen
Sagen drejer sig om: kørsel uden førerret - Frederiksværk
Anklagemyndighed: Spec
Politiets journalnr.: 0900-81409-00829-18

 

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
12-11-2019 kl.14:20. Retssal 3. Rettens j.nr.: SS 7-3061/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Signe Borregaard Rasmussen
Sagen drejer sig om: kørsel i påvirket tilstand - Allerød
Advokat: Anders Gintberg Levin
Anklagemyndighed: Alm
Politiets journalnr.: 0900-80242-00309-18


Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
13-11-2019 kl.09:15. Retssal 7. Rettens j.nr.: SS 8-2679/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Lene Faursby Ahlers
Sagen drejer sig om: Vold § 244 i Frederiksværk.
Advokat: Karen Damgaard
Anklagemyndighed: Alm
Politiets journalnr.: 0900-73241-00052-19


Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
13-11-2019 kl.09:15. Retssal 8. Rettens j.nr.: SS 8-3577/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Daniel Batistoti Cesar
Sagen drejer sig om: trusler i Slangerup
Advokat: Margrete Steen
Anklagemyndighed: Alm
Politiets journalnr.: 0900-74265-00134-19

 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
13-11-2019 kl.09:15. Retssal 1. Rettens j.nr.: SS 9-4419/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Jette-Marie Sonne
Sagen drejer sig om: indbrudstyveri bl.a. i Hillerød, fortsat
Advokat: Birgitte Schack
Advokat: Kristian Qvist Krüger
Advokat: Jan Aarup
Anklagemyndighed: SEØ
Politiets journalnr.: 0900-75211-00741-19


Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
13-11-2019 kl.10:00. Retssal 4. Rettens j.nr.: SS 9-4992/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Louise Høgh Jørgensen
Sagen drejer sig om: vold - § 244 - i Hillerød
Advokat: Jeannette Eilertsen
Anklagemyndighed: Alm
Politiets journalnr.: 0900-73241-00634-19

 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
13-11-2019 kl.13:00. Retssal 7. Rettens j.nr.: SS 8-3466/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Lene Faursby Ahlers
Sagen drejer sig om: overtrædelse af færdselsloven m.v.
Advokat: Karen Damgaard
Anklagemyndighed: Alm
Politiets journalnr.: 0900-80242-00023-19


Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
13-11-2019 kl.13:30. Retssal 3. Rettens j.nr.: SS 7-4412/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Louise Høgh Jørgensen
Sagen drejer sig om: kørsel uden førerret - Frederiksværk
Anklagemyndighed: Alm
Politiets journalnr.: 0900-81409-00190-18


Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
13-11-2019 kl.14:00. Retssal 3. Rettens j.nr.: SS 7-2697/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Louise Høgh Jørgensen
Sagen drejer sig om: hastighedsovertrædelse - Hillerød
Anklagemyndighed: Alm
Politiets journalnr.: 0900-81023-24276-18

 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
13-11-2019 kl.14:30. Retssal 3. Rettens j.nr.: SS 7-3203/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Louise Høgh Jørgensen
Sagen drejer sig om: færdselsloven - Skævinge
Anklagemyndighed: Spec
Politiets journalnr.: 0900-81020-00313-18


Straffesag, Diverse, Subsidiær / anticiperet
14-11-2019 kl.09:15. Retssal 1. Rettens j.nr.: SS 9-2631/2018
Retsmødet er offentligt
Dommer: Lene Faursby Ahlers
Sagen drejer sig om: indenretlig afhøring
Anklagemyndighed: SA
Politiets journalnr.: SØK-83551-00012-18


Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
14-11-2019 kl.09:15. Retssal 4. Rettens j.nr.: SS 8-3254/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: René T. Olsen
Sagen drejer sig om: overtrædelse af straffelovens § 235 mv. i Frederiksværk
Advokat: Mads Cramer-Kam
Anklagemyndighed: Alm
Politiets journalnr.: 0900-72386-00256-17


Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
14-11-2019 kl.09:15. Retssal 8. Rettens j.nr.: SS 9-4419/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Jette-Marie Sonne
Sagen drejer sig om: indbrudstyveri bl.a. i Hillerød, fortsat
Advokat: Birgitte Schack
Advokat: Kristian Qvist Krüger
Advokat: Jan Aarup
Anklagemyndighed: SEØ
Politiets journalnr.: 0900-75211-00741-19


Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
14-11-2019 kl.09:15. Retssal 5. Rettens j.nr.: SS 9-4892/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Mette Sørensen
Sagen drejer sig om: Vold - Hillerød
Advokat: Esben Joakim de Meza Skjernov
Anklagemyndighed: Alm
Politiets journalnr.: 0900-70307-00116-19

 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
14-11-2019 kl.13:00. Retssal 4. Rettens j.nr.: SS 8-3234/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: René T. Olsen
Sagen drejer sig om: overtrædelse af straffelovens § 235 mv. i Frederikssund
Advokat: Karen Damgaard
Anklagemyndighed: Alm
Politiets journalnr.: 0900-72386-00013-17


Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
15-11-2019 kl.09:15. Retssal 4. Rettens j.nr.: SS 8-30/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Mette Sørensen
Sagen drejer sig om: vold - § 244 - i Liseleje
Advokat: Kristian Qvist Krüger
Anklagemyndighed: Alm
Politiets journalnr.: 0900-73241-00727-18

 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Nævningesager
15-11-2019 kl.09:15. Retssal 1. Rettens j.nr.: SS 9-2415/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Betina Heldmann
Dommer: Marianne Peschcke-Køedt
Dommer: Louise Høgh Jørgensen
Sagen drejer sig om: besiddelse af våben og narkotika, Skævinge, fortsat sag
Advokat: Henrik Dupont Jørgensen
Advokat: Michael Johan Jørgensen
Anklagemyndighed: SEØ
Politiets journalnr.: 0100-71290-00002-19

 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
15-11-2019 kl.09:15. Retssal 8. Rettens j.nr.: SS 9-4907/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Lars Holm
Sagen drejer sig om: vold § 119 - Hillerød
Advokat: Karen Damgaard
Anklagemyndighed: Alm
Politiets journalnr.: 0900-70305-00023-18

 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
15-11-2019 kl.13:00. Retssal 8. Rettens j.nr.: SS 8-693/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Karsten Rifbjerg Erichsen
Sagen drejer sig om: Fortsat sag - vold i Frederikssund
Advokat: Jørn Haandbæk Jensen
Advokat: Peter Hallgren
Advokat: Kristian Qvist Krüger
Anklagemyndighed: Alm
Politiets journalnr.: 0900-73241-00802-18


Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
15-11-2019 kl.13:00. Retssal 2. Rettens j.nr.: SS 7-4411/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Mette Sørensen
Sagen drejer sig om: kørsel i påvirket tilstand - Jægerspris
Anklagemyndighed: Alm
Politiets journalnr.: 0900-80201-00195-19


Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
15-11-2019 kl.13:30. Retssal 2. Rettens j.nr.: SS 7-3101/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Mette Sørensen
Sagen drejer sig om: kørsel i påvirket tilstand mv. - Hillerød
Anklagemyndighed: Alm
Politiets journalnr.: 0900-80242-00304-18

 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
15-11-2019 kl.14:10. Retssal 2. Rettens j.nr.: SS 7-3129/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Mette Sørensen
Sagen drejer sig om: kørsel uden førerret - Ølstykke
Anklagemyndighed: Spec
Politiets journalnr.: 0900-81409-00867-18

 

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
15-11-2019 kl.14:30. Retssal 2. Rettens j.nr.: SS 7-3066/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Mette Sørensen
Sagen drejer sig om: færdselsloven - Hillerød
Anklagemyndighed: Alm
Politiets journalnr.: 0900-81010-00024-18

Til top Sidst opdateret: 05-11-2019 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk