Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Om retslister 

Retslisterne er opstillet i overensstemmelse med de henstillinger, som Domstolsstyrelsen har givet efter drøftelse med Datatilsynet.

Det betyder, at parter i en række sager - f.eks. straffesager og familieretlige sager - er anonymiserede. Det betyder endvidere, at en sag ikke er medtaget på retslisten, hvis oplysning om sagen ville betyde videregivelse af oplysninger i strid med §7 i persondataloven.
 
Offentliggørelse af retslister på denne side vil finde sted mandag (eftermiddag) før den efterfølgende uge. Ikke alle hasteberammede sager vil fremgå af retslisten på hjemmesiden. Der vil også kunne ske aflysninger uden det fremgår af retslisten.
 
En fuldstændig retsliste er opslået uden for retssalen.
 
Som hovedregel er der offentlig adgang til retssalene under domsforhandlingen. Dommerne kan dog i den enkelte sag beslutte at lukke dørene for offentligheden. Visse sagstyper behandles altid for lukkede døre (ægteskabssager, faderskabssager o. lign.) 

Til top Sidst opdateret: 12-11-2008 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk