Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Vil du være domsmand ved Retten i Hillerød? 
07-12-2018 

Hvis du gerne vil være eller ønsker at fortsætte som lægdommer skal du kontakte din bopælskommune.

Retten benytter dagligt lægdommere som domsmænd eller nævninger i straffesager. Udpegning som lægdommer sker for fire år ad gangen, og den igangværende periode udløber med udgangen af 2019.

Hvis du er interesseret i at være lægdommer ved Retten i Hillerød (eller Østre Landsret) i den næste periode fra 2020 til og med 2023, er det i denne tid, du skal søge.

Det gælder også, hvis du allerede er udpeget som lægdommer og gerne vil fortsætte i en ny periode. Du bliver altså ikke automatisk forlænget med en ny periode, medmindre grundlisteudvalget i din kommune har givet dig anden besked.   

Som lægdommer må du regne med at blive indkaldt ca. fire gange i løbet af et år. Sagerne varer typisk fra ½ dag til flere dage. Retten inviterer til et orienteringsmøde om arbejdet, når det nye hold er udpeget.

Det er grundlisteudvalget i din bopælskomme, som håndterer processen med at udpege lægdommere. Det enkelte udvalg bestemmer selv fremgangsmåden, så det er forskelligt fra kommune til kommune, hvordan du skal gøre. Du bedes derfor kontakte din bopælskommune for at høre nærmere om, hvordan det foregår i din kommune.

Den endelige udnævnelse foretages af Østre Landsret på baggrund af kommunernes indstillinger. Det er også Østre Landsret, som fordeler lægdommerne mellem byret og landsret.

Til top Sidst opdateret: 07-12-2018 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk