Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kvindelig dyrlæge frifundet for drab på ægtefælle 
08-11-2013 

Retten i Hillerød har i en nævningesag frifundet en 38-årig kvinde, der var tiltalt for i 2011 at have dræbt sin ægtefælle ved at indgive ham flere forskellige præparater til bedøvelse af dyr, herunder injicere ham med Ketamin.

 

Efterforskningen i sagen var kendetegnet ved, at sagen i begyndelsen blev anset for at være et selvmord. Der var derfor ikke straks ved fundet af tiltaltes afdøde ægtefælle foretaget en drabsefterforskning, herunder en systematisk sporsikring på det mulige gerningssted.

Efter beviserne i sagen lagde retten følgende til grund ved afgørelsen:

Døden var indtrådt før kl. 6.00 den 12. december 2011, men det var ikke muligt at præcisere dødstidspunktet nærmere.

Dødsårsagen var forgiftning med bedøvelsesmidlet Ketamin, som var indsprøjtet i kroppen. Den afdøde havde også en række andre bedøvende eller smertestillende stoffer i kroppen, som i det væsentlige var indtaget gennem munden. Disse stoffer var indtaget før Ketaminen, da indsprøjtning af Ketamin efter få minutter medfører bevidstløshed og efter ca. ½ time døden.  

Der var ikke DNA spor fra tiltalte på nogle medicinglas og en sprøjte, som blev fundet på stedet, men der var DNA spor fra den afdøde på sprøjten.

Ved siden af den afdøde var der et afskedsbrev, som med overvejende sandsynlighed var skrevet af den afdøde.

Det kunne ikke ved hjælp af masteoplysninger fastslås, hvor tiltalte befandt sig natten mellem den 11. og den 12. december 2011, herunder hvornår hun nøjagtigt forlod det fælles hjem.

På denne baggrund, og da det efter oplysningerne om medicinens indbyrdes virkning og virkningstid ikke kunne udelukkes, at ægtefællen selv havde indtaget stofferne, efter at tiltalte havde forladt hjemmet den pågældende nat, var det overvejende betænkeligt at anse det for bevist, at tiltalte havde dræbt sin ægtefælle.

Tiltalte blev derfor frifundet.

Retten i Hillerøds dom den 8. november 2013, sag SS 9-2348/2013.

Til top Sidst opdateret: 08-11-2013 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk