Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

”Hundepsykolog” frifundet for at overtræde lov om psykologer 
09-06-2011 

Retten i Hillerød har den 6. juni 2011 frifundet en 51-årig mand, der brugte betegnelsen ”hundepsykolog” uden at være uddannet psykolog.

En mand havde i flere år annonceret med at være ”hundepsykolog”. Han blev tiltalt for at overtræde psykologlovens bestemmelse om, at alene personer, der har bestået en kandidateksamen i psykologi, har ret til at betegne sig som psykolog. Anklagemyndigheden påstod ham idømt en bøde herfor.

Retten lagde til grund, at tiltalte alene beskæftigede sig med træning af hunde og deres adfærd.

Retten udtalte, at psykologi er et videnskabeligt studium af menneskets psykiske processer og adfærd og anvendelsen af denne viden inden for forskellige områder af menneskelivet. Beskyttelsen af titlen psykolog skal forstås i overensstemmelse med dette.

Retten udtalte videre, at betegnelsen ”hundepsykolog” i flere år har været alment udbredt, og at der hos folk generelt ikke er en forventning om, at den der kalder sig ”hundepsykolog”, har en videnskabelig kandidatuddannelse i menneskets adfærd. Det forventes muligvis, at personen har en kvalificeret viden om hundes adfærd, men noget sådant er ikke reguleret ved psykologloven.

Derfor kom retten frem til, at beskyttelsen af titlen ”psykolog” ikke omfatter et sådant tilfælde, og manden blev frifundet.

Retten i Hillerøds dom den 6. juni 2011 i sag SS 3289/2010.

Klik her for at læse dommen i fuld tekst.

Afgørelsen er stadfæstet af Østre Landsret.

Til top Sidst opdateret: 14-11-2011 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk