Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om aldersdiskrimination og usaglig afskedigelse 
12-01-2011 

Autofirma i Storkøbenhavn frifundet for aldersdiskrimination ved afskedigelse af 59-årig reservedelsekspedient, men dømt til at betale godtgørelse for usaglig afskedigelse
 

Retten i Hillerød har den 12. januar 2011 afsagt dom i en sag, som HK for et kvindeligt medlem havde anlagt mod et større autofirma i det storkøbenhavnske område. Sagen blev behandlet af 3 dommere.

 HK krævede i første række godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven, idet forbundet gjorde gældende, at afskedigelsen af medarbejderen var udtryk for aldersdiskrimination. I anden række krævede HK godtgørelse efter funktionærlovens § 2b, idet forbundet gjorde gældende, at afskedigelsen var usaglig.  

Det fremgik af sagen, at medlemmet, der var ansat som reservedelsekspedient, var 59 år, da hun blev afskediget. Hun havde da været ansat i virksomheden i knap 30 år. Afskedigelsen var begrundet i omsætningsnedgang som følge af finanskrisen. Det var ubestridt, at det var nødvendigt at reducere antallet af medarbejdere.

Retten kom frem til, at der blandt andet under hensyn til alderssammensætningen i virksomheden ikke var påvist omstændigheder, der gav anledning til at formode, at der ved afskedigelsen af reservedelsekspedienten var udøvet forskelsbehandling på grund af alder. Der var derfor ikke grundlag for at tilkende godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven.

Ved vurderingen af, om afskedigelsen var usaglig, fastslog retten indledningsvis, at det i en situation, hvor det var godtgjort, at der var behov for afskedigelser, tilkom virksomheden at vurdere, hvilke ansatte der skulle afskediges. Retten anførte herefter, at der ved afskedigelse af en medarbejder, der havde været beskæftiget i virksomheden den overvejende del af sit aktive arbejdsliv, og som havde nået en alder, hvor det erfaringsmæssigt er vanskeligt at finde nyt arbejde, må stilles et skærpet krav til beviset for, at opsigelsen er sagligt begrundet.

Efter en gennemgang af bevisførelsen herom nåede retten frem til, at opsigelsen af reservedelsekspedienten ikke var rimeligt begrundet i virksomhedens eller den ansattes forhold. Hun fik derfor tilkendt en godtgørelse for usaglig afskedigelse svarende til 4 måneders løn.  

 Retten i Hillerøds dom af 12. januar 2011 (j. nr. BS 2495/2009)

Til top Sidst opdateret:  
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk