Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Udlænding straffet for at overtræde melde- og opholdspligt 
22-01-2015 

Udlændingen havde overtrådt påbud om opholds- og meldepligt i Center Sandholm fra den 28. august 2010 til den 31. august 2014 i et meget betydeligt antal tilfælde. Han blev straffet med betinget fængsel i 40 dage.

Udlændingen var i 2007 blevet straffet med 5 års fængsel og udvisning for bestandig for grov narkotikakriminalitet. Flygtningenævnet bestemte i januar 2010, at udlændingen ikke kunne gives opholdstilladelse, men at han heller ikke tvangsmæssigt kunne sendes ud af Danmark på grund af risiko for forfølgelse. Udlændingen har siden haft såkaldt tålt ophold i Danmark. Den 6. april 2010 blev udlændingen pålagt opholds- og meldepligt i Center Sandholm.

Udlændingen opholdt sig det første år delvist i Center Sandholm, men tog derefter ophold hos sin ægtefælle og barn i Aarhus. Han blev skilt, men blev i 2013 gift med en dansk kvinde, og de fik et barn i september 2014. Ved anklageskrift af 4. september 2014 blev udlændingen tiltalt for 1.227 overtrædelser af sin meldepligt og 955 overtrædelser af sin opholdspligt.

Under sagen anførte udlændingen, at påbud om opholds- og meldepligt er ugyldigt, da det er en krænkelse af hans rettigheder til fri bevægelighed, familieliv og samkvem med børn efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Børnekonventionen. Retten imødekom ikke dette synspunkt, og udlændingen blev fundet skyldig.

Straffen blev fastsat til 40 dages fængsel. Da udlændingen ikke tidligere var straffet for at overtræde opholds- og meldepligt, og da sagen havde haft et særligt forløb, og på grund af udlændingens personlige forhold, blev straffen gjort betinget, således at udlændingen skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen og efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse undergive sig eventuel psykiatrisk behandling.

Retten i Hillerøds dom den 21. januar 2015 i sag SS 4068/2014.

Til top Sidst opdateret: 22-01-2015 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk