Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

To års fængsel og udvisning for grov svig med skat og moms i nedrivningsvirksomhed 
21-06-2017 

En 39-årig polak er ved Retten i Hillerød fundet skyldig i at snyde statskassen for 7,8 mio. kr. ved at indberette moms af fiktive regninger og ikke indeholde skat hos de ansatte.

En polsk mand uden bopæl i Danmark etablerede i 2011 et dansk anpartsselskab, hvor han selv var eneejer og direktør. Selskabet drev virksomhed med nedrivning og brolægning. I december 2016 blev han tiltalt for omfattende skatte- og momsunddragelse. Tiltalen angik blandt andet unddragelse af moms fra 2013 til 2016 med ca. 2 mio. kr. Et andet væsentligt forhold drejede sig om, at han i samme periode havde undladt at indeholde A-skat og AM-bidrag, hvorved statskassen blev unddraget ca. 5,4 mio. kr. Anklagemyndigheden var af den opfattelse, at tiltalte drev virksomheden med sort arbejdskraft, og at der blev udstedt fiktive fakturaer.

Tiltaltes virksomhed samarbejdede med en større entreprenørvirksomhed i Danmark. Det fremgik af deres samarbejdsaftale, at tiltaltes ansatte skulle være omfattet af en dansk overenskomst, og at tiltalte ikke måtte benytte underentreprenører. Tiltaltes virksomhed indgav ikke regnskab for 2015 og havde i 2013 og 2014 trukket store beløb fra i købsmoms ved indgivelse af momsregnskab. På grund af mistanke om skatteunddragelse ransagede politiet den 7. juni 2016 tiltaltes opholdssted og beslaglagde et omfattende materiale, herunder regnskabsbilag. SKAT gennemgik materialet og fandt ud af, at tiltaltes virksomhed havde fakturaer fra 25 underentreprenører. Flere af disse var registreret i andre brancher, havde stor skattegæld og var umulige at få kontakt med.

Under straffesagen, som blev afviklet over syv dage, kunne tiltalte ikke redegøre for sit samarbejde med de pågældende underentreprenører. Tiltalte kunne for eksempel ikke huske, hvem der havde været hans kontaktperson i nogle af dem. Anklageren redegjorde for omfanget af samarbejdet med den større entreprenørvirksomhed sammenholdt med tiltaltes indberetninger og bevægelserne på virksomhedens bankkonti.

Retten lagde til grund, at tiltalte havde haft et ubestemt antal personer ansat i sin virksomhed, typisk med en timeløn på 70 kr., uden at ansættelserne var indberettet til SKAT, og uden at der var indeholdt skat eller arbejdsmarkedsbidrag. Retten fandt det også bevist, at tiltaltes momsangivelser var baseret på fiktive fakturaer.

Tiltalte blev straffet med fængsel i to år og frakendt retten i fem år til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed i Danmark eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. Tiltalte blev endvidere idømt en tillægsbøde på 9,1 mio. kr. og dømt til at betale erstatning til SKAT med 7,3 mio. kr. Tiltalte blev udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.  

Retten i Hillerøds dom af den 20. juni 2017 i sag SS-5805/2016.

Til top Sidst opdateret: 26-06-2017 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk