Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Syv års fængsel for banderelateret våbenbesiddelse 
14-06-2018 

To mænd på henholdsvis 20 og 21 år idømt 7 års fængsel for besiddelse af skarpladt og skudklar automatpistol og for at have forsøgt at volde nærliggende fare for andres liv eller førlighed i Allerød.

Sagsnummer: SS 406/2018

Sagen kort fortalt

De to tiltalte mænd blev sammen med andre medlemmer af LTF overvåget af Politiet med baggrund i den verserende bandekonflikt.

Da de pågældende opdagede, at de blev overvåget, forsøgte de at køre væk, men blev eftersat af Politiet. I T-krydset Sortemosevej/Kongevejen i Blovstrød kørte de to tiltalte galt og blev anholdt.

De to mænd blev tiltalt for blandt andet forsøg på manddrab, subsidiært forsætlig fareforvoldelse, og for våbenbesiddelse ved den 12. oktober 2017 om aftenen som led i en konflikt mellem Loyal To Familia, som de tiltalte var tilknyttet, og ”Allerød-gruppen”, at have indfundet sig i Allerød bevæbnet med en skarpladt halvautomatisk pistol.

Begge tiltalte nægtede sig skyldige.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at de pågældende havde forsæt til at afgive skud i området ved Ørnevang i Allerød og derved volde nærliggende fare for nogens liv eller førlighed, hvilket tillige var egnet til at fremkalde en konflikt mellem de to grupperinger, der begge var i besiddelse af skydevåben, som de anvender som led i konflikten.

Retten fandt det ikke bevist, at de tiltalte havde forsæt til manddrab.

Sagen blev behandlet i et nævningeting. Tre dommere og fire nævninge stemte for at fastsætte straffen til fængsel i 7 år, mens to nævninge stemte for at fastsætte straffen til fængsel i 6½ år. Straffen blev fastsat i medfør af straffelovens § 81 a, stk. 1, hvorefter straffen for de pågældende forbrydelser kan forhøjes med indtil det dobbelte, hvis lovovertrædelsen har baggrund i bandekonflikt.  

Den 21-årige tiltalte er tyrkisk statsborger, men er født og opvokset i Danmark. Tre dommere og fire nævninge stemte for at udvise den pågældende for bestandig, mens to nævninge stemte for betinget udvisning.

Flertallet lagde navnlig vægt på kriminalitetens grovhed og samfundets behov for at beskytte sig mod kriminalitet af den pågældende art, hvorfor udvisningen ikke var i strid med Danmarks internationale forpligtelser, uanset hans tilknytning til Danmark.

Den 21-årige ankede straks dommen, mens den 20-årige tiltalte tog betænkningstid.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Hillerød den 14. juni 2018.
Til top Sidst opdateret: 14-06-2018 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk