Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fortrinsret for lønkrav i samlevers konkursbo 
10-10-2008 

Samlever (sagsøger) til indehaveren af en enkeltmandsvirksomhed, der blev erklæret konkurs, ikke nægtet fortrinsret for sit løn- og feriepengekrav, jf. konkurslovens § 95, stk. 2.

Dom afsagt af Retten i Hillerød den 10. oktober 2008 (sag BS-1966/2007) .  Sagen er behandlet under medvirken af 3 byretsdommere.

Sagsøger blev pr. 1. april 2004 ansat i virksomheden på fuld tid med tilskud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats.  Den 1. juli 2004 skiftede forretningen ejer, og i løbet af efteråret blev sagsøger og den nye ejer kærester.  

Da løntilskudet ophørte, blev der udarbejdet en ansættelseskontrakt af 28. februar 2005 på sædvanlige vilkår med uændret løn. I november 2005 flyttede den nye ejer ind hos sagsøger. Ejeren blev erklæret konkurs den 2. november 2006. Ved brev af 3. november 2006 fra kurator blev sagsøger opsagt med 3 måneders varsel.

Retten fastslog, at sagsøgers lønkrav som udgangspunkt var omfattet af lønprivilegiet, jf. konkurslovens § 95, stk. 1, samt at det forhold, at sagsøger var nærstående hverken ifølge ordlyden eller forarbejderne til konkurslovens § 95, stk. 2, i sig selv kunne medføre, at fortrinsret skulle nægtes.

Det blev lagt til grund, at sagsøger ikke havde haft større indsigt i virksomhedens økonomiske forhold end andre ansatte, og at hun ikke havde været involveret i driften eller været bekendt med de økonomiske problemer. Endvidere blev det lagt til grund, at sagsøger havde været ansat på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår, og at hun ikke havde ydet henstand med sit løn-krav.

Under disse omstændigheder fandt retten, at sagsøger ikke havde haft en sådan økonomisk interesse i virksomhedens drift, at nægtelse af fortrinsret var rimeligt begrundet, jf. konkurslovens § 95, stk. 2.

Til top Sidst opdateret: 10-10-2008 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk