Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sager om løn til fritstillede lockoutede lærere afvist 
20-01-2015 

Retten i Hillerød har den 20. januar 2015 afsagt dom i tre sager mellem Lærernes Centralorganisation som sagsøger og som sagsøgte henholdsvis Slotsparkens Friskole, Stenløse Privatskole samt Egedal Kommune.

I april 2013 iværksatte Moderniseringsstyrelsen og Kommunernes Landsforening i forbindelse med forhandling af overenskomster for lærerområdet lockout af overenskomstansatte lærere. Nogle lærere blev opsagt og fritstillede. De ville sædvanligvis have krav på løn i fritstillingsperioden.

I de 3 sager modtog lærerne ikke løn for det tidsrum, der udgjorde lockoutperioden. Sagerne drejede sig herefter om, hvorvidt lærerne under lockouten havde krav på løn.

Skolerne og Egedal Kommune mente, at et sådant krav skulle afvises fra de almindelige domstole og i stedet behandles ved Arbejdsretten/det fagretlige system. Dette formelle spørgsmål blev behandlet først.

Sagernes hovedspørgsmål var, om de 3 lærere som fritstillede var omfattet af lockouten. En afgørelse af dette kræver efter rettens vurdering blandt andet en fortolkning af bestemmelser i hovedaftaler og kollektive overenskomster om arbejdsstandsning, herunder lockout, og virkningerne heraf.

Da uenighed om en sådan fortolkning af løn og arbejdsforhold afgøres af Arbejdsretten, afviste retten sagerne.

Retten i Hillerøds dom den 20. januar 2015 i sag BS 1360/2013, BS 1361/2013 og BS 1407/2013.

Til top Sidst opdateret: 20-01-2015 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk