Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

22-årig idømt 6½ års fængsel for 4 røverier og brandstiftelse 
07-09-2011 

Retten i Hillerød har den 7. september 2011 afsagt dom i en sag om 4 røverier, brandstiftelse mv.

En 22-årig mand fra Bosnien var tiltalt for fire røverier begået i perioden fra den 15. april til den 2. december 2010, et tilfælde af brandstiftelse, tre tilfælde af flugt fra fængsling, trusler om vold mod en ansat på psykiatrisk afdeling og overtrædelse af våbenloven mm. De tre af røverierne var begået mod banker, hvoraf der i det ene blev brugt kniv. Det fjerde røveri var begået mod en guldsmedeforretning, også med brug af kniv.

Manden tilstod forholdene, og straffen blev udmålt til 6½ års fængsel. Da manden ifølge de lægelige erklæringer havde udviklet en sindssygelig tilstand, efter de strafbare forhold var begået, bestemte retten, at han skulle anbringes på en psykiatrisk afdeling, indtil straffen kan fuldbyrdes.

Manden blev også udvist af Danmark for bestandig. Han kom til Danmark som 11-årig og havde haft lovligt ophold her i 8 år. Han havde familie og en kæreste i Danmark, og i juli måned 2011 fik manden et barn med kæresten. Manden var i forvejen betinget udvist i 2009 med 2 års prøvetid.   

Manden ankede straks dommen til Østre Landsret.

Til top Sidst opdateret: 07-09-2011 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk