Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Region Hovedstadens beslutning i sag om EU-udbud af parykker var lovlig 
15-03-2016 

Retten i Hillerød har afgjort, at Region Hovedstaden ikke har overtrådt regler om gennemsigtighed og ligebehandling ved et EU-udbud om parykker til kræftpatienter.
Sagen drejede sig om, hvorvidt en virksomhed, der deltog i et EU-udbud om parykker til kræftpatienter ved hospitaler i Region Hovedstaden, var blevet behandlet sagligt. Virksomheden klagede til Klagenævnet for Udbud over Region Hovedstadens beslutning. Klagenævnet traf afgørelse, og sagen blev derefter af virksomheden indbragt for retten.

I EU-udbuddet var fastsat en række krav til parykkerne. Det var virksomhedens opfattelse, at disse krav og vægtningen heraf ikke var beskrevet på en sådan måde, at virksomheden havde mulighed for at tilrettelægge sit tilbud bedst muligt. Det var også virksomhedens synspunkt, at Region Hovedstaden ved sin beslutning havde bedømt virksomhedens tilbud usagligt. Overordnet blev det anført, at Region Hovedstaden havde overskredet grænserne for sit skøn.

Retten fastslog, at når det var anført, at to krav blev vægtet særligt højt, var det i orden at tillægge dem dobbelt vægt, når kravene var en del af 11 krav. Efter retspraksis gælder der en vid grænse for en ordregivers skøn ved stillingtagen til tilbud. I sagen afgav flere medlemmer af den gruppe, der havde bedømt tilbuddene forklaring. Retten nåede frem til, at Region Hovedstaden ved sin skønsmæssige afgørelse havde handlet indenfor denne ramme.

Retten i Hillerøds dom den 15. marts 2016 i sag BS 401/2015.

Til top Sidst opdateret: 15-03-2016 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk