Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Politiassistent frifundet for at misbruge sin stilling 
02-03-2011 

Retten i Hillerød har den 1. marts 2011 frifundet en politiassistent for at have misbrugt sin stilling ved opslag i politiets registre og for at videregive fortrolige oplysninger.

En 31-årig politiassistent var anklaget for at have misbrugt sin stilling til at krænke privates ret ved 26 gange at have slået en bestemt person (P) op i politiets registre uden tjenstlig anledning hertil og for uberettiget at have videregivet fortrolige oplysninger ved at fortælle tredjemand (H), at P tidligere var straffet.

Retten lagde vægt på den tiltalte politiassistents forklaring om, at han undersøgte P for at se, om der var grundlag for en anmeldelse, og at han derefter henviste H til at anmelde forholdet til politiet i en anden politikreds. Tiltalte blev herefter frifundet for at have overtrådt straffelovens § 155, 1. pkt. Mod tiltaltes og H’s forklaringer i retten var der heller ikke ført bevis for, at tiltalte havde videregivet oplysninger om P til H. Tiltalte blev derfor også frifundet for at have overtrådt straffelovens § 152, stk. 1.

Retten i Hillerøds dom den 1. marts 2011 i sag SS 8-3146/2010.

Dommen er stadfæstet af Østre Landsret den 8. juni 2011.

 

Til top Sidst opdateret: 17-06-2011 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk